Agregador de canales de noticias

Els ulls: excel·lents candidats per a les teràpies amb cèl·lules mare

Darrera Hora -

Substituir les cèl·lules d’un teixit malalt per altres noves i sanes utilitzant cèl·lules mare, és ja una realitat. En el cas dels ulls, l’ús d’aquestes noves teràpies s’ha vist afavorit pel gran coneixement que s’ha adquirit sobre les diferents patologies al llarg dels últims anys, juntament amb les característiques tan particulars d’aquest òrgan. Això concedeix […]

Los ojos: excelentes candidatos para las terapias con células madre

Ultima Hora -

Sustituir las células de un tejido dañado por otras nuevas y sanas mediante el uso de células madre, es ya una realidad. En el caso de los ojos, el uso de estas nuevas terapias se ha visto favorecido por el gran conocimiento de las diferentes enfermedades a lo largo de los últimos años, junto con […]

The eyes: excellent candidates for stem cell therapies

Breaking News -

Replacing the cells of a damaged tissue with healthy ones using stem cells is now a reality. In the case of the eyes, the use of these new therapies has been favoured by the great knowledge that has been acquired about their different pathologies over the last few years, together with the particular characteristics of […]

Un nou mecanisme molecular podria explicar l’origen dels símptomes depressius en la malaltia de Huntington

Darrera Hora -

Prop del 40 % de les persones afectades per la malaltia de Huntington, una malaltia neurodegenerativa d’origen genètic, mostren símptomes depressius, fins i tot en fases prèvies a l’aparició de la simptomatologia motora característica d’aquest trastorn. Una funció alterada de la cinasa Cdk5 —un enzim essencial en diverses vies de senyalització cel·lular— podria explicar la […]

Smoking makes the follow-up of oxygen therapy worse in patients with COPD

Breaking News -

It is important to follow the indications of the professionals and the treatment in order to improve the survival of the patients. Long-term home oxygen therapy (LTOT) is one of the most common treatments for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), one of the most common respiratory diseases caused by smoking. Patients with COPD […]

El tabaquismo empeora el seguimiento del tratamiento de oxigenoterapia en pacientes con EPOC

Ultima Hora -

  Seguir las indicaciones de los profesionales y el tratamiento es importante para mejorar la supervivencia de los pacientes. La oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD) es una de las terapias más habituales para los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una de las enfermedades respiratorias más comunes, causada por el consumo de tabaco. Los pacientes […]

Páginas

Suscribirse a Hospital Clinic de Barcelona sindicador