Programa d’Atenció a la Psicopatologia Complexa del Neurodesenvolupament

Els trastorns del neurodesenvolupament es caracteritzen per l'existència d'una alteració en la maduració cerebral que influeix en les característiques psicològiques del nen. Es perllonguen al llarg de tot el neurodesenvolupament i no cursen en forma d'episodis o brots si no que la seva clínica es presenta de forma continua. Entre els diferents trastorns del neurodesenvolupament és freqüent la superposició de símptomes i fins i tot de trastorns.

Aquest programa inclou el tractament de trastorns de l'espectre autista (TEA), trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) i trastorn de Tourette i altres trastorns per tics que per la seva gravetat, elevada disfuncionalitat, existència de comorbiditat entre ells o amb altres trastorns, o resistència al tractament previ requereixin una atenció en un context especialitzat i amb diferents recursos assistencials.

Objectius

L'objectiu d'aquest programa és l'avaluació i tractament de la psicopatologia emocional, cognitiva i conductual que sobrevé durant el desenvolupament i depenent parcialment d'ell. Seran candidats per a l'atenció dins d’aquest programa els nens i adolescents que:

 1. Presentin algun dels diagnòstics esmentats en una intensitat greu, amb important repercussió funcional i que hagin mostrat resistència als tractaments convencionals (evolució negativa als 6 mesos d’iniciat el tractament).
 2. Presentin diversos trastorns de forma comorbida, pel que el tractament comportaria major complexitat.

Normativa

 • Els pacients han de ser derivats per un professional de l'àmbit de la salut mental complint els criteris esmentats.
 • Un cop estabilitzat el trastorn, el pacient serà novament derivat al CSMIJ que li correspongui per àrea geogràfica. S'estableix un temps mitjà de seguiment al Programa d'entre 6 i 12 mesos
 • Cada dos mesos es realitzaran reunions de coordinació amb els CSMIJs que derivin els pacients, per tal d'intercanviar informació sobre l'evolució del pacient i la preparació de la seva derivació en cas que així es decidís.

Població de referència

Aquest Programa va adreçat a la població menor de 18 anys del districte de l’Eixample i de la regió geogràfica de la que som Unitat de Referència en Psiquiatria Infantil (U.R.P.I.): Sans-Montjuic, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Ciutat Vella, Sant Martí (Nord i Sud), Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa, Sant Cugat i Rubí.

Activitat assistencial

El programa es focalitza en l’atenció de pacients greus i inclou visites d’avaluació diagnòstica, amb administració de proves diagnòstiques si fos necessari, avaluació de la comorbilitat,  i disseny del tractament (farmacològic, psicològic, psicoeducatiu, de salut física, social) per part d’un equip multidisciplinar.

Es realitzen també les següents activitats:

 • Grups psicoeducatius i d’estratègies cognitiu-conductuals per pares de nens i adolescents (grups per TEA, TDAH i trastorn de Tourette)
 • Coordinació regular amb els equips educatius i associacions de pacients i les seves famílies.
 • Coordinació amb recursos socials si precisa

Dispositius

El programa desenvolupa la seva activitat en:

 • CSMIJ Eixample i Consultes externes del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil: Hospital Clínic, esc. 11, 3a planta, telèfon: 93.227.99.69/93.227.99.70
 • El programa té la possibilitat de realitzar un ingrés en la sala d’hospitalització o en l’Hospital  de Dia en aquells casos que ho requereixin.

Investigació

Els professionals del programa formen part de:

 • Àrea de Neurociències, Bases biològiques dels trastorns mentals i psiquiatria nuclear del IDIBAPS (www.IDIBAPS.org)
 • Centre d’Investigació Biomèdica en Red (CIBERSAM) (www.cibersam.es)
 • Grup de Recerca Consolidat de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil (SGR2009/1119) 

Principals línies d’ investigació:

 1. Bases biològiques del TEA: genètica, neuroimatge, rendiment cognitiu i cognició social. Estudi de població d’alt risc.
 • Programes d’intervenció: adreçats a la millora de la experiència de la sexualitat en els adolescents amb TEA i a l’estudi de les variables de millora en els grups psicoeducatius i de maneig conductual per pares de nens i adolescents amb TEA.
 1. Bases biològiques del TDAH: neuroimatge, avaluació de dèficits o/i disfunció cognitius i d’aprenentatge.
 • Abordatge terapèutic del TDAH:
  •      Intervenció farmacològica en diferents assajos clínics de nous tractaments.
  •      Intervenció psicològica (psicoeducació i tècniques cognitiu-conductuals) a nivell grupal amb el nen (identificació i de maneig de sentiments i emocions, habilitats de resolució de problemes, autoestima i de la comunicació social) , l’adolescent (maneig del impacte dels símptomes) i amb els pares (maneig de la conducta i emocions pròpies i dels fills).
 1. Estudi clínic i genètic de nens amb Trastorn de Tourette i trastorns de tics, i les seves famílies (EMTICS). És fa en col•laboració amb altres centres europeus i internacionals.

Estudi d’eficàcia de l’assessorament i intervenció cognitiu-conductual a pares en format grupal.

Docència

Es participa en els projectes docents generals de l’ICN respecte a la docència d’especialistes en formació: Metges Interns Residents (MIR), Psicòlegs Interns Residents (PIR) i Infermeres Internes Residents (EIR). Es realitza formació per altres professionals tant de Catalunya, com d’altres parts d’ Espanya o d’Europa. Es participa com a  docents en el Màster Oficial de Psicologia Clínica i de la Salut i en el Màster de Psiquiatria i Psicologia de la infància i Adolescència, ambdós de la Universitat de Barcelona.

Equip profesional

 • Psiquiatra: Rosa Calvo, Marta García, Astrid Morer, Carlos Cordovilla, Luisa Lázaro.
 • Psicòleg Clínic: Rosa Nicolau, Olga Puig, Angela Vidal, Montse Vila.
 • Infermería: Antonia Bretones, Montserrat Peremiquel
 • Treballadora social: Mª Teresa Ibañez, Naiara Puy