La Direcció Infermera

Benvinguts a la Direcció Infermera de l'Hospital Clínic

Gemma MartínezEls professionals de la Direcció Infermera del Clínic realitzen cures complexes derivades de l'avenç  científic i els canvis socials i econòmics. Aquesta complexitat requereix respostes innovadores i eficaces.

Per afrontar aquests reptes, els membres de la Direcció Infermera de l’Hospital Clínic de Barcelona, han creat el seu propi model professional amb cinc elements clau: la cura centrada en l’apoderament del malalt i la seva família, l’aplicació de les millors pràctiques basades en l’evidencia científica, la potenciació de la comunicació eficaç entre professionals i el propi pacient, el lideratge basat en el desenvolupament professional competencial i l’ús intensiu de les tecnologies de la informació.

El nostre model proporciona el marc de referència des del qual les infermeres, treballadores socials, fisioterapeutes, nutricionistes, tècnics, auxiliars d'infermeria i sanitaris entre altres, apliquen la millor qualitat de cura als pacients i les seves famílies dins d'un intens compromís institucional.

Aquests professionals generen nous coneixements mitjançant la recerca com a element de desenvolupament professional i millora de la cura.  A més, afronten els reptes de la cura realitzant un treball individual rigorós i participant en la presa de decisions en equips assistencials, docents i de recerca multidisciplinaris. El treball conjunt proporciona oportunitats de creixement personal i professional alhora que facilita l’assoliment dels objectius assistencials.

Cada professional té l'oportunitat de Promocionar Professionalment. El nostre sistema de promoció reconeix als professionals que han desenvolupat la seva expertesa competencial en la pràctica assistencial, als que han participat en iniciatives de la millora de la cura i als que han aconseguit nivells professionals avançats en formació, investigació i innovació.

La Direcció Infermera està orgullosa dels seus professionals que, conjunta i sinèrgicament, mantenen unitat d’acció en la millora de les cures dels nostres pacients i les seves famílies.

Et convidem a navegar per la nostra web i espero tenir l'oportunitat de conèixer-te i poder explorar diferents alternatives en la millora de la qualitat de cures i seguretat dels nostres pacients i les seves famílies.

Gemma Martínez
Directora Infermera