V Fellow en Trasplantament Hepàtic i Cirurgia de Fetge - Convocatòria 2016

L’Hospital Clínic de Barcelona, en la seva aposta per a la formació d'excel·lència, ofereix un programa formatiu en l'àrea de cirurgia hepàtica i trasplantament de fetge adreçat als especialistes en cirurgia general i digestiva. Aquesta iniciativa compta amb el suport de l'empresa farmacèutica Astellas Pharma, que ha creat la beca Fellow en Trasplante Hepático y Cirugía del Hígado.  

El programa de formació, que té una durada d'un any, és predominantment assistencial i ofereix una formació quirúrgica completa. Es dirigeix cirurgians espanyols o residents a Espanya menors de 35 anys que hagin completat la seva formació en Cirurgia General i Digestiva. Han d’haver demostrat un interès pel trasplantament hepàtic i cirurgia del fetge i han d’estar en posessió del títol d'especialista o l’han de tenir en el moment de l'inici del postgrau.

Oberta la convocatòria 2016

Des de l’1 fins al 31 de desembre de 2016, inclusiu, l'Hospital Clínic de Barcelona obre la convocatòria per a tots els interessats que compleixin les condicions prèvies. La incorporació de l'especialista selecciónat serà el mes de febrer de 2017.

Consulta les bases.