Principis de la Direcció Infermera

La nostra Missió

A la Direcció Infermera del Clínic tenim com a missió garantir l’atenció al centre de la persona malalta, proporcionar-li les millors cures possibles, respectar la seva intimitat i individualitat i vetllar per a la seva seguretat.

És la nostra voluntat el tenir cura del malalt amb respecte i professionalitat i l'ajudar-lo en  la seva recuperació i adaptació a la situació de malaltia, i assessorar i implicar a les persones més properes. Portem a terme prevenció secundària i proporcionem al malalt el màxim confort possible al final de la seva vida.

La nostra Visió

La nostra visió és convertir-nos en un equip infermer líder i referent internacional per a la prestació de cures, dins del marc de la missió dual del Clínic com hospital comunitari i terciari d’alta complexitat.

Els nostres Valors 

Els valors que guien la nostra pràctica professional són l’humanisme: el respecte, la participació i la confiança; la col·laboració interdisciplinar, el rigor científic i l’excel·lència de la cura.