Àrea de Gestió del Coneixement, la Innovació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Aquesta àrea comprèn al seu torn de tres àrees d'especialització: la Gestió del Coneixement, la Innovació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, cada una d'elles amb objectius propis:

  • Gestió del Coneixement: desenvolupa procediments, protocols , plans de cures, guies clíniques, etc.,  basades en l’evidència científica, amb la finalitat de constituir l'Hospital Clínic en centre referent per a les millors pràctiques.
  • Innovació: la innovació és un dels eixos fonamentals del Clínic, juntament amb l'assistència de qualitat, la recerca i la docència. Aquesta àrea dedica els seus esforços a estar i mantenir-se en l’avantguarda en temes relacionats amb cures infermeres centrades en el pacient i la seva família.
  • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): l’hospital aposta clarament pel desenvolupament en les TIC per tal de facilitar l’atenció als pacients i promoure l’intercanvi de coneixements entre els professionals. Per a això compta amb eines com la Historia Clínica Integrada i Compartida, la Telemedicina, els Quiròfans Intel·ligents, el Portal de Pacients etc.  Per a la Direcció Infermera, a més, constitueix una eina fonamental  per a l’aprenentatge i la comunicació entre el pacient i la seva família i els professionals, per tal d’ajudar-los en el foment de la seva autonomia i presa de decisions per millorar el seu estat de salut.

Les línies d'actuació d'aquesta àrea són les següents:

  • La utilització de les noves tecnologies en la pràctica professional.
  • Els registres d’infermeria electrònics.
  • La potenciació de noves idees i la innovació.
  • La protocol·lització i estandardització de cures infermeres.

Aquesta àrea està a càrrec de Roser Cadena, Adjunta a la Direcció Infermera.