Àrea de Desenvolupament Professional

L'Àrea de Desenvolupament Professional té la responsabilitat de mantenir i potenciar les competències professionals del personal adscrit a la Direcció Infermera, per tal de garantir una atenció integral del màxim nivell de qualitat i excel·lència. És una àrea de suport transversal als instituts i treballa en col·laboració amb la Direcció de Recursos Humans - Formació per tal d’establir les polítiques relatives a la formació en el lloc de treball i la capacitació i manteniment competencial.

Entre els seus àmbits d'actuació trobem:

  • La coordinació de la formació continuada, la formació avançada i la coordinació de la docència de Pregrau, Postgrau i cicles formatius de Grau mig i superior de branca sanitària i la formació ocupacional.
  • La coordinació de la docència, les rotacions i les guàrdies de les infermeres especialistes d’aquelles especialitats d’Infermeria reconegudes, que es formen al Clínic mitjançant acord amb les Unitats docents acreditades pel Ministeri.
  • La gestió de les sol·licituds d’estades formatives i de les visites institucionals organitzades que li arriben.
  • La recerca infermera.
  • El programa de carrera professional infermera.
  • Programa d'intercanvi professional.

Formació Continuada

La formació continuada està orientada a la millora de la qualitat i la seguretat clínica i dels aspectes docents i de recerca. Procura oferir i mantenir un espai on compartir els coneixements, promocionant i incentivant la  participació dels professionals mitjançant l’organització del calendari de sessions clíniques anual acreditades per el Consell Català de Formació Mèdica Continuada.

El Pla de Formació Continuada, de durada anual, s'estableix a partir de la detecció de necessitats expressada pels professionals, els seus representants i els Comandaments. Contempla els aspectes tècnics i legals d’obligat compliment en virtut de les lleis de prevenció de riscos, de protecció de dades, de protecció radiològica, així com l'oferta dirigida al manteniment de les diferents competències professionals en els aspectes tecnològics, d'habilitats comunicatives i relacionals, de les competències tècniques i de rol professional específiques, per a cada col·lectiu i en cada àmbit específic.

Convenis de col·laboració

Aquesta àrea estableix, en estreta col·laboració amb les caps infermeres dels Instituts i Centres, els diferents convenis docents amb entitats acadèmiques i escoles a partir de la capacitat docent establerta internament, per tal d'articular la previsió d’alumnes, el calendari anual de pràctiques, facilitar els tràmits i l’accés d’entitats proveïdores i garantir la qualitat de l’aprenentatge.

Estudis de Grau

La Infermeria de l'Hospital Clínic té establerts convenis docents amb l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, l'Escola Universitària de Sant Joan de Déu, la Universitat Rovira Virgili - Blanquerna, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i la Fundació Universitària del Bages. En el Grau de Fisioteràpia, té convenis amb l’Escola Universitària Gimbernat i amb la Universitat Ramon Llull-Escola  Blanquerna. En el Grau de Nutrició Humana i Dietètica, té convenis amb la Universitat de Barcelona i amb la Universitat Rovira i Virgili.  En el Grau de Treball Social, té convenis amb la Universitat de Barcelona i amb la Fundació Pere Tarrés.

Estudis de cicles formatius de Grau Superior de la branca sanitària

En la Formació de Tècnics de Laboratori i Radiologia/Imatge, la Direcció Infermera del Clínic manté convenis docents amb l’Escola Eixample Clínic i els IES Guineueta, Bonanova, Les Vinyes, Pedraforca, Roger de Llúria i Escola Dolmen. En la Formació de tècnics de Farmàcia, manté convenis amb l’Escola del Treball

En Teràpia Ocupacional, manté convenis amb la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic i Escola Universitària Creu Roja (adscrita a la UAB). En la Formació en Logopèdia, manté convenis amb la Fundació Universitària del Bages. En la Formació en documentació sanitària i arxiu, manté convenis amb l’Escola Dolmen i els IES Bonanova i López Vicuña.

Estudis de cicles formatius de Grau Mig de la branca sanitària

En la Formació de Tècnic en Cures d’Auxiliar d’Infermeria, manté convenis docents amb les Escoles Eixample Clínic, Oscus; l'IES Guineueta, Pedraforca, López Vicuña, l'ETP Xavier, Flos i Calcat i l'Escola Regina Carmeli.

La gestió d'aquesta àrea està a càrrec de Laura San Cristóbal, Adjunta a la Direcció Infermera.