Àrea d'activitat assistencial i professional

És una de les àrees més sensibles de la Direcció Infermera, donat que ha de vetllar per la cura, la promoció i millora dels professionals, considerant-los l'efectiu més valuós amb què compta l’Hospital Clínic de Barcelona.

Promou la professionalització i el màxim rigor i excel·lència pel desenvolupament dels professionals infermers. Inclou tot l'estament infermer: infermers, auxiliars d’infermeria, auxiliars sanitaris, tècnics FPII, nutricionistes, dietistes, fisioterapeutes, treballadors socials i, singularment, la capellania.

Aquesta àrea aposta pel lideratge, no només dels comandaments sinó també de tots els professionals que configuren la Direcció Infermera, potenciant el reconeixement dels altres dins la seva àrea de treball. Tot això repercuteix en unes millors cures infermeres.

Aquesta Àrea s'ocupa, fonamentalment, de:

  • Atenció Integrada.
  • Gestió de Cobertures: tant en la previsió, la planificació i l'eficiència de les cobertures com en l'aplicació de la metodologia de treball que permet anticipar-se a la resolució de possibles conflictes.
  • Participació en la Comissió de Protecció per a la Salut del Treballador.
  • Col·laboració en el desenvolupament d'eines informàtiques que facilitin la gestió dels recursos humans.
  • Cogestió dels professionals amb la Direcció de Recursos Humans.
  • Fomentar polítiques comunes amb la Supervisió General infermera de l'hospital.
  • Representar a la Direcció Infermera en la figura de la Supervisió General.
  • Desenvolupament d'estratègies per a una millor gestió dels professionals, amb els Caps de Gestió Infermera de l'hospital.
  • Gestió i coordinació de la mobilitat dels professionals.
  • Atenció personalitzada de les situacions concretes que puguin afectar a un professional.

L'Àrea d'Activitat Assistencial i Professional està centrat en el professional i en la seva identificació amb la missió i els valors de la institució. Avança vers l’optimització dels seus efectius, vetllant per a la seva satisfacció, professionalització, rigor i qualitat en les seves actuacions, sempre avançant cap a l’excel·lència.

Aquesta Àrea està a càrrec de Josep Miranda, Adjunt a la Direcció Infermera.