L'organització infermera

Àrees temàtiques

De la Direcció Infermera dependen tres grans àrees temàtiques:

Comitè Tècnic d'Infermeria

Com a òrgan de decisió està el Comitè Tècnic d'Infermeria, CTDI, presidit per la Directora Infermera i constituït per les caps de Gestió Infermera i els Adjunts a la Direcció Infermera en les àrees d'Activitat Assistencial i Professional, Desenvolupament Professional i Innovació, i de Gestió del Coneixement i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC's).

 

Instituts i centres

Als instituts i centres de l'Hospital Clínic la Infermeria porta a terme la seva tasca mitjançant diferents unitats de gestió:

  • Cap de Gestió Infermera: responsable d'Infermeria amb la missió de desenvolupar pràctiques d'exel·lència en assistència, docència i recerca.
  • Les Unitats Assistencials: les responsables de les quals són les Coordinadores Assistencials.
  • La Gestora de Pacients de cada Institut i/o Centre: és la responsable de gestionar els moviments de pacients amb coherència assistencial i eficàcia operativa (llits d’espera, ingressos, trasllats de pacients.
  • Les Infermeres Consultores de Pràctica Avançada: són professionals amb un elevat nivell d'experiència en l'avaluació de situacions complexes i amb una gran competència clínica. Realitzen activitats pràctiques i teòriques basades en evidència científica i les seves intervencions es caracteritzen per una gran autonomia i un alt grau de responsabilitat.

Els Instituts i Centres, organitzats per especialitats, són: