El model infermer Clínic

La cura infermera

El nostre model de treball es basa en una sèrie de compromisos i objectius que estan en la base de la nostra tasca assistencial:

  • Compromís amb la cura centrada en el pacient, segura i de qualitat, sensibles als valors, preferències i necessitats de salut per al propi pacient i la seva família incloent la perspectiva sociocultural, ètica i de continuïtat assistencial.
  • Treball conjunt interdisciplinar i de col·laboració al llarg del procés de Salud del pacient.
  • Foment de l’apoderament del pacient i la seva família a través de la informació, educació i el suport a la presa de decisions.
  • Aplicació del pensament crític a la valoració del pacient identificant els problemes rellevants, aplicant l’evidència científica i avaluant els resultats de salut del pacient. 
  • Lideratge de la millora contínua dels resultats de la cura (qualitat,seguretat, cost-eficàcia i eficiència) mitjançant la innovació i la investigació. 
  • Aplicació de les competències professionals i del rigor professional consistent en les millors  pràctiques i els estàndards professionals. 
  • Foment de l'aprenentatge continu i del desenvolupament professional aplicant la carrera professional  infermera. 
  • Aplicació de la formació avançada als rols de les infermeres expertes en unitats funcionals , gestores qualificades, educadores terapèutiques i coordinadores que recolzen als professionals, ajuden a la presa de decisions, guien la pràctica i coordinen les cures proporcionant autonomia i satisfacció professional.