Malaltia Inflamatòria Intestinal

La Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) engloba dues entitats, la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. Ambdues són malalties cròniques de causa desconeguda en què es produeix inflamació del còlon i/o intestí prim. Acostuma a afectar persones joves, d'entre 20 i 30 anys, tot i que també es diagnostica en persones d'edat més avançada.

Aplicació per a pacients

L'Hospital Clínic, juntament amb AGEP (Acords de Gestió Eficient de la Patologia) ha habilitat un Portal per a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal. Aquest espai, dissenyat amb l'objectiu de facilitar el seguiment dels pacients, permet el contacte telemàtic amb els professionals sanitaris, cosa que fa possible una gestió més eficient de la patologia.

Pots accedir-hi des d'aquest enllaç