Direcció de Recerca i Innovació

La Direcció de Recerca i Innovació és responsable de promoure i coordinar l’activitat de recerca i innovació de l’Hospital i la seva relació amb la Universitat de Barcelona, la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), assegurant l’esforç continuat en recerca i innovació i potenciant el lideratge de l’Hospital en aquest àmbit.

Garanteix la coherència i ús òptim dels recursos dedicats a la recerca i la innovació establint pautes i assegurant el seu compliment, així com la seva interrelació amb la resta de processos de l’Hospital, sent clau la seva coordinació amb la Direcció Mèdica i la Direcció d’Infermeria.

Compta, per desplegar les seves funcions a l’Hospital, amb el recolzament dels/les Coordinadors/es de Recerca i Innovació dels Instituts/Centres que formen el Comitè Tècnic de la Direcció de Recerca i Innovació.

Es coordina amb la Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció de la Direcció de Qualitat  que dóna suport metodològic als investigadors i compta amb l’estructura de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica que dirigeix, per la gestió economicoadministrativa dels projectes de recerca.