Document d'idoneïtat de les instal·lacions

Per a sol·licitar el document d’idoneïtat de les instal·lacions de l’Hospital Clínic cal dirigir una sol·licitud a la Secretaria Tècnica de Suport a la Recerca a l’adreça de correu electrònic: sectec.recerca@clinic.cat

A l'Hospital Clínic de Barcelona aquest document el signa la Dra. Begoña Gómez per delegació directa del Director Mèdic, Dr. Antoni Castells.

A la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:

El Consell de Govern de l’Hospital Clínic de Barcelona va aprovar a la reunió del 31 de març de 2017, unes tarifes especifiques per aquest concepte, que podreu trobar publicades a la pestanya “tarifes”.