Composició

Presidenta:

Dra. Begoña Gómez Pérez (Farmacèutica d'Hospital, HCB)

Vicepresidente:

Dr. Joaquim Forés Viñeta (Metge Traumatòleg)

Secretaria:

Dra. Neus Riba i Garcia (Metgessa Farmacòleg Clínic, HCB)

Vocals: 

 • Dr. Sergio Amaro Delgado (Metge Neuròleg, HCB)
 • Dra. Itziar de Lecuona Ramírez (Llicenciada en Dret, Observatori de Bioètica i Dret, UB)
 • Sra. Montserrat González Creus (Treballadora Social, Servei d’Atenció a la Ciutadania, HCB)
 • Sra. Míriam Méndez García (Advocada, HCB)
 • Dra. Mercè Vidal Flor (Infermera, HCB)
 • Sr. José Ríos Guillermo (Estadístic, Plataforma d'Estadística Mèdica, USEM, UASP, HCB)
 • Sr. Octavio Sánchez López (Membre no sanitari. Representant dels pacients)
 • Sra. Marina Rovira Illamola (Farmacèutic Atenció Primària, CAPSBE)
 • Dra. Ma Jesús Bertran Luengo (Metge Epidemiòleg, HCB)
 • Dra. Nuria Soler Blanco (Farmacèutica d'Hospital, HCB)
 • Dr. Julio Delgado González (Metge Hematòleg, HCB) 
 • Dr. Eduard Guasch i Casany (Metge Cardiòleg, HCB)
 • Dra. Virginia Hernández-Gea (Metge Hepatòleg, HCB)    
 • Dr. José Luis Blanco Arévalo (Metge Traumatòleg)
 • Dr. Joaquín Sáez Peñataro (Metge Farmacòleg Clínic, HCB)

El CEIC sol·licita l’assessorament d’altres experts no convocats habitualment, per aquells temes pels quals no es reuneix els coneixements i l’experiència necessaris. Per la seva condició de no membres, aquestes persones convidades no tenen dret a vot.