Àmbit d'actuació i acreditacions

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Centres Sanitaris

 • 8182 FMC_SC Diagonal - Fresenius Medical Care
 • 8185 FMC_SC Tarragona - Fresenius Medical Care
 • 8190 FMC_SC Morales - Fresenius Medical Care
 • CAP Casanova - CAPSBE
 • CAP Comte Borrell - CAPSBE
 • CAP Les Corts - Helios - CAPSBE
 • CAP Salut Mental - Rosselló, 140 (Esquerra Eixample)
 • CAPIP - Rosselló, 140
 • Centre de Dialisi Terrassa - Fresenius Medical Care
 • Centre d'Odontologia Barnaclínic
 • Cetir Centre Médic, SL - Centres i serveis de diagnòstic
 • Clínica Corachan, S.A.
 • Clínica Dermatológica de Felipe, SLPU
 • Clínica Especialitzada de Microcirurgia Ocular
 • Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades
 • Hospital Clínic de Barcelona
 • Hospital Clínic de Barcelona, seu Sabino de Arana – Maternitat
 • Hospital de Barcelona
 • Hospital de Mollet
 • Hospital Sociosanitari de Mollet
 • Institut Comtal d'Oftalmologia
 • lnstitut Saló Darder
 • IVI Barcelona
 • IVI Girona
 • IVI Lleida
 • IVI Barcelona, Centre Ginecològic
 • Micro Laser Ocular

Centres no Sanitaris

 • Barnaclínic
 • European Foundation for the Study of Chronic Liver Barcelona Failure (Ef Clif)
 • Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
 • Fundació Privada Institut de Salut Global IS Global - Campus Clínic (antic CRESIB)
 • IBEC (Institut for Bioengineering of Catalonia)
 • ICFO-Institut de Ciències Fotòniques
 • IDIBAPS: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
 • Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)
 • ProteoDesign, S.L.
 • Residència La Vinyota, S.L.
 • Residència Pedra Serrada
 • Residència Santa Rosa

ACREDITACIONS

El CEIC del Hospital Clínic de Barcelona va ser constituït i acreditat per primera vegada el 25/01/1994 per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’Ordre del 26 d’octubre de 1992.

El CEIC del Hospital Clínic de Barcelona està acreditat per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el Decret 406/2006 del 24 d’Octubre i la data de l’última renovació va ser el 26 de març de 2014.

Amb data 5 de febrer de 2018 el CEIC de l’Hospital Clínic ha estat acreditat com a CEIm d’acord al Reial Decret 1090/2015 per la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitaria.

Està acreditat per el Federalwide Assurance (FWA) for the Protection of Human Subjects: FWA #: FWA00000738, caducitat 12/10/2021