CEIm - Secretaria Tècnica de Suport a la Recerca

El Comitè d’Ètica d’Investigació (CEIm) és un grup multidisciplinar de persones que, seguint les recomanacions internacionals sobre ètica en investigació i la legislació actual vigent, té com a funcions principals vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar de les persones que participen en projectes de recerca.

La Secretaria Tècnica del CEIm està integrada dins la Secretaria Tècnica de Suport a la Recerca (Àrea del Medicament), la funció principal de la qual és assessorar els investigadors en temes ètics, metodològics, estadístics, administratius, compliment de BPCs, monitorització, coordinació, notificació d'esdeveniments adversos, etc.

Els projectes a presentar només s'accepten en format electrònic. Els heu d'enviar a l'adreça: ceic@clinic.cat, excepte per assaigs clínics amb medicaments que caldrà fer servir el circuit establert a l’Estat Espanyol.

Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb la Secretaria Tècnica a l’adreça ceic@clinic.cat, especificant  al camp "Assumpte": 

  • Consulta Administrativa, quan es tracti de temes documentals o de sol·licitud d’avaluació.
  • Consulta Tècnica, quan es tracti de temes metodològics, estadístics o de coordinació d’assaigs clínics amb medicaments (monitorització, compliment de BPCs, notificació d'esdeveniments adversos, etc).

Calendari de reunions ordinàries 2019

El més d’agost no té reunions programades. Es faran en funció de la previsió de quòrum. Consulteu a la Secretaria del CEIm abans d’enviar protocols per a ser avaluats a l’agost.

Gener: 17 i 31 

Febrer: 14 i 28

Març: 14 i 28

Abril: 11

Maig: 2, 16 i 30

Juny: 13 i 27 

Juliol: 11 i 25

Agost: sense reunions (a decidir el juny)

Setembre: 12 i 26

Octubre: 10 i 24 

Novembre: 7 i 21 

Desembre: 12 i 19