Investigació

L’Hospital Clínic té una llarga tradició en investigació que el sitúa com a institució de referència, tant a nivell nacional com internacional.

Una part significativa de les activitats de recerca s'articulen a través de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

La gestió i administració dels projectes d’investigació es realitzen a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB).