Instituts, Centres i Serveis

L'organització de l'Hospital Clínic es basa en un sistema assistencial en forma d'instituts i centres enfocats al pacient. D'aquesta manera, realitza una assistència el més personalitzada possible, avança cap a una gestió descentralitzada i implanta progressivament el model de gestió clínica o managed care, amb responsabilitat creixent dels professionals sanitaris en la gestió de recursos.

Els instituts i centres, organitzats per especialitats, són: 

Serveis

Els serveis que es troben a l'Hospital Clínic són: