Entitats vinculades

Al voltant de l'Hospital Clínic de Barcelona es troba un ventall d'organitzacions i empreses que li donen suport i enriqueixen la seva qualitat assistencial. Algunes d'aquestes entitats són:

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica promou i gestiona la recerca en biomedicina i docència relacionada amb les ciències de la salut. La seva àrea d'acció abarca el si de l'Hospital Clínic de Barcelona i tots els àmbits on l'hospital desplega la seva activitat, ja sigui per sí mateix o en col·laboració amb altres entitats.

barnaclínic+ és l’entitat de l’Hospital Clínic de Barcelona responsable de l’activitat no finançada per sistema públic de salut. Reverteix tots els seus ingressos a l’Hospital Clínic i, d’aquesta manera, a la societat, contribuint així a la suficiència financera del centre i al manteniment dels nivells d’eficiència en tots els processos.

El Consorci d’Atenció Primària de Salut de Barcelona Esquerra (CAPSBE) Té com a objectiu la gestió d'activitats d'Atenció Primària a nivell assistencial, docent i d'investigació.
L'Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) és un centre d'investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona, la Facultat de Medicina de la UB i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC que integra la recerca clínica de qualitat contrastada amb la recerca bàsica d'alt nivell.
L'Institut de Salut Global de Barcelona(ISGlobal) uneix els sectors públic i privat i l'acadèmia per a millorar la salut i el desenvolupament de les poblacions més vulnerables mitjançant la creació, gestió, transmissió i aplicació del coneixement en salut global.