Dades d'activitat assistencial 2017

Hospitalització

 • Total altes 43.135
  • Altes 35.736
  • CMA 7.399
 • Pes relatiu mitjà (PRM) 1,14
 • Estada mitjana (sense CMA) (dies) 5,8
 • Índex d’ocupació (%) 85,40
 • Pressió d’urgències (%) 42,29

Activitat quirúrgica

 • Intervencions quirúrgiques 22.817
  • Programades 16.688
  • Urgents 6.129
 • Parts 3.083

Programes intervencionistes de més volum i/o complexitat

 • Cirurgia cardíaca major 903
 • Cirurgia de l’obesitat mòrbida 160
 • Cirurgia del Parkinson i de l’epilèpsia 101
 • Cirurgia fetal d’alta complexitat 108
 • Hemodinàmica (cardíaca i hepàtica) 4.411
 • Neuroradiologia intervencionista d’alta
  complexitat 490
 • Pròtesis de genoll 542
 • Trasplantaments 448

Activitat ambulatòria

 • Visites de consultes externes 496.741
  • Primeres 116.519
  • Successives 380.222
 • Índex de reiteració 3,26
 • Urgències 133.950
 • Sessions d’hospital de dia 125.509
 • Intervencions menors ambulatòries 8.065

Activitat docent

 • Estudiants dels graus de la Facultat
  de Medicina i Ciències de la Salut de la UB 1.750
 • Medicina 1.039
 • Infermeria 393
 • Enginyeria Biomèdica 165
 • Ciències Biomèdiques 153
 • Estudiants d’altres universitats
  (grau d’Infermeria i altres graus) 46
 • Estudiants de màsters universitaris
  oficials de la UB 420
 • Estudiants de màsters i postgraus
  propis de la UB 2.006
 • Estudiants de cicles formatius de grau
  superior i altres (Escola Eixample Clínic) 170
 • Estudiants de cicles formatius de grau
  superior i mitjà d’altres centres 149
 • Especialistes en formació del centre 314
 • Especialistes en formació d’altres
  institucions en rotació externa 264
 • Estades formatives per a professionals
  estrangers 190
 • Cursos de formació avaluats per la Comissió
  d’Avaluació d’Activitats Docents (CAAD) 97
 • Premis Fi de Residència, ajuts a la recerca,
  Premis Clínic-MSD i Premi Clínic-Mutual Mèdica 32

Formació als professionals

Activitat de formació

 • Accions 306
 • Participants 4.459
 • Hores 46.132
 • Serveis generals 253Accions: 258
 • Participants: 3.819
 • Hores: 33.673 

Assistents per col·lectiu

 • Infermeria 2.597
 • Personal mèdic 991
 • Administració 618
 • Serveis generals: 253

Recerca