Dades d'activitat assistencial 2015

Hospitalització

 • Total altes: 41.746
  • Altes convencionals: 34.463
  • CMA: 7.283
 • Pes relatiu mitjà (PRM): 2,19
 • Estada mitjana (sense CMA) (dies): 6,23
 • Índex d'ocupació (%): 84,12
 • Pressió d'Urgències (%): 44,20

Activitat quirúrgica

 • Total intervencions: 22.342
  • Intervencions programades: 16.321
  • Intervencions urgents: 6.021
 • Parts: 3.167

Programes intervencionistes de més volum i/o complexitat

 • Cirurgia cardiaca major: 831
 • Cirurgia de l'obesitat mòrbida: 150
 • Cirurgia del Parkinson i de l'epilèpsia: 86
 • Cirurgia fetal d'alta complexitat: 122
 • Hemodinàmica (cardiaca i hepàtlica): 4.632
 • Neuroradiologia intervencionista d'alta complexitat: 348
 • Pròtesis de genoll: 477
 • Trasplantaments: 381

Activitat ambulatòria

 • Visites de consultes externes: 477.359
  • Primeres visites: 110.831
  • Successives: 366.528
 • Índex de reiteració: 3,31
 • Urgències: 122.668
 • Sessions d'hospital de dia: 113.953
 • Intervencions menors ambulatòries: 7.797

Activitat docent

 • Estudiants de la llicenciatura i el grau de Medicina: 1.399
 • Estudiants de màsters universitaris: 366
 • Estudiants de màsters i postgraus propis: 1.620
 • Estudiants de doctorat de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES): 1.292
 • Estudiants del grau d’Infermeria i altres diplomatures (Treball Social, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Nutrició i Dietètica): 482
 • Alumnes del postgrau d’Infermeria: 272
 • Estudiants de cicles formatius de grau mitjà: 86
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior: 115
 • Especialistes en formació: 312
 • MIR d’altres institucions en rotació externa: 256
 • Nous residents (incorporats el maig de 2014): 79
 • Cursos de formació avaluats per la Comissió d’Avaluació d’Activitats Docents (CAAD): 84
 • Estades formatives per a professionals estrangers i espanyols: 292
 • Estades formatives en Infermeria: 16
 • Tutors de residents: 81
 • Premis Fi de Residència, ajuts a la recerca i altres premis: 25

Formació als professionals

Activitat de formació

 • Accions: 258
 • Participants: 3.819
 • Hores: 33.673 

Assistents per col·lectiu

 • Infermeria: 2.026
 • Personal mèdic: 679
 • Administració: 986
 • Serveis generals: 132 

Recerca

 • Originals en revistes internacionals: 1.092
 • Factor d’impacte global: 6.153
 • Factor d’impacte mitjà: 5,6