Hospital Promotor de la Salut

L’Hospital Clínic, centre promotor de la salut

L’Hospital Clínic està adherit, des de novembre 2008, a la Xarxa Catalana d’Hospitals Promotors de la Salut (XCHPS), la qual està integrada a la xarxa Internacional del mateix nom (International Network Health Promoting Hospitals). Aquesta xarxa és una idea promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que des de la Regió Europea va llançar el 1992 una estratègia de millora utilitzant un paràmetre nou o poc utilitzat pels hospitals fins llavors com és la promoció de la salut.

Què vol dir ser un hospital promotor de la salut?

Un hospital promotor de la salut, a més de les activitats curatives i rehabilitadores que li són pròpies, participa activament en la millora de la promoció de la salut de la població i de la sostenibilitat del medi ambient mitjançant:

  • Accions, intervencions, mètodes, recomanacions, etc. orientades a prevenir les malalties, sobre tot les cròniques més prevalents, a aturar el seu avenç i a reduir les seves conseqüències, un cop establertes.
  • L’educació de la població en relació a la salut, per tal que assoleixi els coneixements i les habilitats que li permetin millorar la seva salut, tant dels individus com col·lectivament.  

Els objectius són prestar uns serveis mèdics i d’infermeria de gran qualitat als pacients i les seves famílies, promoure la salut entre el seu personal i la comunitat on el centre desenvolupa la seva activitat assistencial i incorporar a la seva identitat corporativa i a la seva pràctica diària les activitats de promoció de la salut.

Línies de treball

Les línies actuals de treball de la Xarxa són:

  • Comunicació amb els pacients: millora de la comunicación amb els pacients en quan a senyalització i informació escrita i oral.
  • Establiment i promoció d'estratègies de promoció de la salut.
  • Promoció de la sostenibilidad del medi ambient.

Actualment, la Xarxa Europea d’Hospitals Promotors de la Salut la constitueixen més de 800 centres, organitzats en una trentena de xarxes regionals; mitjançant aquesta xarxa, la promoció de la salut s’està convertint en part integral del procés d’atenció sanitària, íntimament relacionat amb aspectes clínics, educatius, de comportament i d’organització dels centres hospitalaris. 

Documents d'interès