Missatge d'error

Notice: unserialize(): Error at offset 36 of 37 bytes in variable_initialize() (line 1202 of /srv/www/htdocs/Clinic_cat/includes/bootstrap.inc).
El Clinic >> Comissions i Comites >> Comitè d'Ètica Assistencial

Comitè d'Ètica Assistencial

El Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) de l’Hospital Clínic és un òrgan consultiu multidisciplinar que té com a objectius principals assessorar els usuaris del centre i ajudar els professionals en tot allò relatiu a la correcta prestació dels serveis de salut. El CEA fomenta també la sensibilitat del centre cap a la Bioètica, la formació en aquest àmbit dels professionals que hi treballen i l'aplicació dels drets i deures dels malalts en l'àmbit de salut tal com estan establerts per les lleis i normatives vigents.

Per a la consecució d'aquests objectius, el CEA basa la seva tasca en el seguiment dels principis fonamentals de la Bioètica universalment establerts, així com en les recomanacions, consensos, normativa i legislació emesos pels organismes competents.

Composició

El CEA de l'Hospital Clínic està format per diferents classes de membres:

 • Membres fixos: formen part del Comitè per les seves funcions a l’hospital derivades del càrrec que ocupen: Director Mèdic, Directora d'Infermeria, Assessor Juridic, Director de Qualitat i Seguretat Clíniques o persones en qui deleguin.
 • Membres designats: elegits d'entre els professionals assistencials i no assistencials del centre en funció del seu interès per aquesta temàtica, i també per les seves competències professionals i per la capacitat, entre d’altres, de treballar en equip: metges, infermeres, auxiliars, treballadors socials, personal de suport.
 • Membres ad casum, és a dir, convocats segons els requeriments de la situació a tractar.
 • Assessors externs: experts reconeguts en l'ambit de la Bioètica. 

Àmbit d’actuació

El CEA actúa com a òrgan assessor quan es requereixen decisions puntuals, clíniques i sanitàries, que afectin l'àmbit ètic, tant a petició dels professionals com dels malalts o dels seus familiars o persones pròximes. El CEA també avalúa les guies i protocols d'actuació en les situacions clíniques i sanitàries habituals que poden comportar problemes ètics, com són:

 • Limitació a l'esforç terapèutic
 • Tractament de l'agonia
 • Rebuig al tractament
 • Objecció de conciència
 • Informació i documentació clínica
 • Trasplantament d'òrgans de donant viu
 • Tractaments compassius
 • Tècniques de reproducció assistida
 • Interrupció de l’embaràs
 • Consentiment informat

El CEA també formula programes, cursos i altres activitats formatives en l’àmbit de la Bioètica dirigides als professionals de l’hospital, promocionant especialment  el coneixement i la difusió dels Drets del Usuaris entre el personal del centre.

Consultes

Les consultes al CEA es poden realitzar a través dels professionals que atenen el cas, del Servei d'Atenció al Client o del propi President del CEA. La resolució de la consulta es farà per escrit dirigit a la persona que l'hagi formulat.

Comitè d'Ètica Assistencial | Hospital Clinic Barcelona

Error

Missatge d'estat

 • realm:key = global:default
 • Created three snippet files based on configuration.
 • realm:key = language:ca
 • Created three snippet files based on configuration.
 • realm:key = language:es
 • Created three snippet files based on configuration.
 • realm:key = language:en
 • Created three snippet files based on configuration.
El lloc ha trobat un error inesperat. Torneu-ho a provar més tard.