Programa de formació de residents

El nostre centre té una llarga tradició en la formació de Metges Interns Residents (MIR), així com en la formació d'altres residents no mèdics, com Biòlegs Interns Residents -BIR-, Farmacèutics Interns Residents - FIR-, o Psicòlegs Interns Residents -PIR-. Comptem amb totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, al nivell màxim de complexitat i, per tant, podem oferir les condicions idònies per a desenvolupar tots els aspectes de la formació.

La nostra oferta docent es basa en els aspectes assistencials i en la formació bàsica en recerca, de forma que el resident adquireix experiència en metodologia i pràctica en la investigació clínica i experimental. També tenim un interès especial en què els residents adquireixin els trets de caràcter que els permeti transmetre el respecte que s'ha de tenir als pacients i el compromís amb els principis ètics i deontològics.

En el nostre centre formem cada any uns 320 residents, i oferim anualment unes 80 places entre les 38 especialitats mèdiques, quirúrgiques i de diagnòstic biomèdic o diagnòstic per la imatge de l'hospital.

Formació assistencial i investigadora

El compliment dels nostres objetius formatius es basa en l'acció de suport i seguiment a càrrec del tutor de l'especialitat, reforçada amb l'ajut del coordinador de Docència de l'Institut/Centre i la del Cap de Servei, amb el suport de la Comissió de Docència.

La formació assistencial que oferim es basa en rotacions estructurades en les quals el resident és format i tutelat pels especialistes. Tots els serveis assistencials organitzen sessions periòdiques i, a més, la Comissió de Docència organitza Sessions Generals dirigides als residents. Un dels nostres objetius és que el resident adquireixi experiència en la metodologia i en la pràctica de la recerca clínica i experimental.

Premis i ajuts postresidència

Al Clínic concedim cada any aproximadament 21 premis Fi de Residencia i 3 Ajuts a la Recerca que consisteixen, respectivament, en beques d'un i tres anys de durada, les quals cobreixen la mensualitat i les despeses d'un projecte de recerca. Es poden presentar a aquests premis els residents que finalitzen la seva formació com especialistes dins l'any de la convocatòria. Per a la seva valoració es té compte el Curriculum Vitae del candidat, així com en projecte d'investigació presentat.