Resultats MIR Hospital Clínic

Resultats segons el percentil 50 (P50) del número d'ordre MIR

ANYS P50  Número MIR
primera plaça 
Número MIR 
última plaça
Mitjana dècada
2001 a 2010 
880 1 6764
2011 912 5 6764
2012 769 25 6107
2013 1041 132 5598
2014 791 18 5246
2015 739 18 5733
2016 798 16 5372
2017 596 21 2033
2018 698 51 5523

 

Resultats de l'enquesta de final de residència dels dos últims anys

La puntuació va de 1 a 5 punts:

1=Molt deficient  2=Deficient  3=Acceptable  4=Satisfactori  5=Molt Satisfactori