Programa de Doctorat Medicina

El programa de doctorat 'Medicina' recull la proposta de formació doctoral de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona en els àmbits de la recerca clínica i biomèdica adaptada al marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) (RD 1393/2007). Aquest programa és fruit de la unió de la major part dels grups d'investigació dels Departaments de la Facultat de Medicina de la UB, IDIBAPS (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer), IDIBELL (Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge) i CRESIB (Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona).

El programa es desenvolupa en un ambient internacional i ofereix una extensa col·laboració entre equips d'investigació implicats en el programa, gràcies a la qual els estudiants tenen l'oportunitat de realitzar estades en laboratoris extrangers de prestigi per a l'aprenentatge de noves metodologies.

Consta d'un periode de formació i un periode d'investigació:

  • Formació: en aquest període es reforcen les competències en metodologia per a la investigació, i el doctorand ha de presentar un projecte de tesi.
  • Investigació: consisteix en la realització de la investigació que condueix a la tesi doctoral.

Requisits d'accés

Els requisits per accedir al nou programa són:

  • Ser Llicenciat, Diplomat o titulat de nivell equivalent, amb un mínim de 300 crèdits ECTS superats, 60 dels quals corresponguin a un màster universitari.
  • Els llicenciats amb MIR, FIR, PIR, o QUIR (a partir del tercer any de formació de l'especialitat) i els que tinguin l'especialitat finalitzada, poden accedir directament sense necessitat de cursar prèviament un Màster Universitari.
  • Suficiència Investigadora (DEA), obtinguda per la superació de programes de doctorat a l'empara del RD 778/1998 i del RD 185/1985.

Inscripció

El període d'inscripció al programa de Doctorat 'Medicina' i als Màsters universitaris està actualment obert. Es pot trobar més informació al web del programa de Doctorat 'Medicina' de la Universitat de Barcelona.