Pràctiques d’estudiants externs a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

 1. Estudiants externs dels graus de: Medicina, Enginyeria Biomèdica, Ciències Biomèdiques i Infermeria

  Els estudiants que vulguin realitzar pràctiques a l'Hospital Clínic de Barcelona, ho hauran de sol·licitar sempre a través de la Secretaria d'Estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

  1. Alumnes d’altres Universitats que estan realitzant un intercanvi sota un programa oficial de mobilitat (Erasmus/SICUE...) a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona:
  2. La resta d’alumnes:
   • Hauran de sol·licitar la formalització d’un conveni de pràctiques entre la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i el seu centre d'estudis. Si la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut aprova la signatura del conveni, aquests estudiants podran optar a realitzar les pràctiques dins de l'oferta que cada any es publica al web de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (oferta exclusivament pels mesos d'estiu).
     
 2. Estudiants externs d’altres Graus

  Els estudiants que vulguin realitzar pràctiques a l'Hospital Clínic de Barcelona, ho hauran de fer en el marc d'algun conveni signat prèviament entre el seu centre i l'Hospital Clínic de Barcelona.

  Abans de contactar amb l'Hospital Clínic de Barcelona es recomana que consultin amb la seva Facultat si hi ha establert algun acord amb l’Hospital.