Màsters

Els màsters universitaris tenen l'objectiu de posar en comú un sistema de crèdits compatibles, criteris i metodologies comparables i durada similar de les titulacions europees, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació de l'alumnat al mercat laboral europeu.

La Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona oferta màsters universitaris destinats tant a perfeccionar les competències professionals com la a adquisició d'eines per a investigació. Tots els màsters, dotats de 60 crèdits ECTS, aporten un valor intrínsec més enllà del seu possible necessitat per a l'accés al doctorat.

L'oferta de màsters universitaris és la següent:

Màster de professional, dirigit a metges especialistes que persegueixen un perfeccionament en aspectes concrets de la seua especialitat sanitària. Inclou una oferta de 29 especialitats de màster.

Màster de recerca, dirigit a graduats, llicenciats i diplomats en l'àrea de Ciències de la Salut, que busquin adquirir competències d'investigació en l'àmbit clínic i biomèdic (pendent d'aprovació AQU 2012). Inclourà una oferta de 9 especialitats de màster.

Màster de recerca, dirigit a graduats i llicenciats que vulguin desenvolupar les seves competències en recerca biomèdica translacional.