Estudis de Grau i Postgrau

En la formació de professionals de la Medicina, la docència clínica constitueix el nucli del seu aprenentatge, ja que és evident que les activitats amb responsabilitats sobre l’atenció de la salut de les persones necessiten garantir al màxim les competències dels seus professionals. En la formació dels professionals de Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica, la docència clínica no serà el seu nucli principal, però també serà important que aquests estudiants mantinguin contacte amb l’àmbit clínic en les fases finals del seu aprenentatge.

L’Hospital Clínic és un centre capdavanter en assistència, docència i recerca i una institució de caràcter universitari que s’ha desenvolupat des de la seva inauguració el 1906 de forma paral·lela a la Facultat de Medicina. Tots dos centres han assumit el compromís de millora de la qualitat de la docència clínica. Encara que l’Hospital Clínic té més de 200 professors de la Universitat de Barcelona (catedràtics, titulars, agregats i associats mèdics) en règim de plaça vinculada (al mateix temps tenen plaça docent i assistencial), la millora de la qualitat passa per implicar i incentivar a tots aquells professionals de l’Hospital, professors i no professors, que tenen una relació de proximitat amb els alumnes i, per tant, algun tipus de responsabilitat en la seva docència clínica. 

Certificats de Professor Clínic i de Col·laborador Docent

Per tal de reconèixer la tasca docent dels professionals que no tenen plaça universitària, l’Hospital Clínic i la Facultat de Medicina van acordar emetre de forma conjunta certificats als facultatius de l’Hospital Clínic que no siguin professors de la Facultat i que col·laborin en la docència de classes pràctiques de Grau. Aquest és un mèrit reconegut en la carrera professional dels facultatius.