Comitè Tècnic de la Direcció de Docència (CTDD)

El Comitè Tècnic de la Direcció de Docència és l'organ format per la Direcció de Docència de l'Hospital Clínic i els Coordinadors de Docència dels Instituts i Centres en què es divideix la seva estructura assistencial, i té com a finalitat principal la de donar coherència a les activitats docents que es porten a terme, aprofitant els recursos disponibles i coordinant l'actuació de la resta de comitès institucionals de docència en els àmbits referits a aspectes que afecten l'Hospital Clínic.

Els Coordinadors de Docència de cada Institut i Centre són els responsables de la docència de postgrau no universitària i la formació continuada. Entre les seves funcions està la de representar l'Institut o Centre en temes de docència, reportant directament a la seva Direcció, així com la d'actuar de pont entre la Direcció de l'Institut o Centre i la Direcció de Docència de l'hospital.

Organigrama i components

Presidenta i Directora de Docència

 • Dra. Francesca Pons

Secretari i Adjunt a la Direcció de Docència

 • Dr. Ricard Cervera

Coordinadors de Docència

 • Amalia Alcón (Àrea Quirúrgica)
 • Joan Ramon Badia (ICR)
 • Miguel Caballero (ICEMEQ)
 • Camil Castelo-Branco (ICGON)
 • Blanca Coll-Vinent (Àrea d’Urgències)
 • Carlos Fernández de Larrea (ICMHO)
 • Ana García (ICCV)
 • Mario García (Dir. d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica)
 • Àngels Ginés (ICMDiM)
 • Julià González(CDB)
 • Astrid Morer (ICN)
 • Mireia Musquera (ICNU)
 • Emilio Sacanella (ICMiD)
 • Marcelo Sánchez (CDIC)
 • Dolors Soy (Àrea del Medicament)
 • Josep Torras (ICOF)

Degà Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Francesc Cardellach

Subdirectora de Recerca i Docència Àrea Infermeria: Adela Zabalegui

Representant del Comitè de Delegats Mèdics: J. Ramón Alonso

Representant de Medicina Familiar i Comunitària: Xavier Bosch Aparici