Docència

L’Hospital Clínic realitza activitats de docència rellevants a nivell de pre i postgrau, incloent-hi la formació de metges residents, així com formació continuada del personal de plantilla.

Cal destacar la vinculació amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

A través dels seus professionals també desenvolupa una oferta externa de formació de qualitat que pot ser facilitada i organitzada sota la marca Aula Clínic.