Dades d'activitat assistencial 2013

Hospitalització

 • Total altes: 41.419
  • Altes: 33.124
  • CMA: 08.295
 • Pes relatiu mitjà (PRM): 02,14
 • Estada mitjana (sense CMA) (dies): 6,89
 • Índex d'ocupació (%): 81,37
 • Pressió d'Urgències (%): 43,94

Activitat quirúrgica

 • Intervencions quirúrgiques: 22.653
  • Programades: 17.246
  • Urgents: 5.407
 • Parts: 3.179

Programes intervencionistes de més volum i/o complexitat

 • Cirurgia cardíaca major: 511
 • Cirurgia de l'obesitat mòrbida: 170
 • Cirurgia del pàrkinson i de l'epilèpsia: 73
 • Cirurgia fetal d'alta complexitat: 98
 • Hemodinàmica (cardíaca i hepàtica): 4.442
 • Neuroradiologia intervencionista d'alta complexitat: 301
 • Pròtesis de genoll: 585
 • Trasplantaments: 370

Activitat ambulatòria

 • Visites de consultes externes: 465.345
  • Primeres: 106.304
  • Successives: 359.041
 • Índex de reiteració: 3,38
 • Urgències: 110.917
 • Sessions d'hospital de dia: 101.192
 • Intervencions menors ambulatòries: 5.677

Activitat docent

 • Estudiants de la llicenciatura i el grau de Medicina: 1.809
 • Estudiants de màsters universitaris: 306
 • Estudiants de màsters i postgraus propis: 1.268
 • Estudiants de doctorat de l'Espai Euroeu d'Educació Superior (EEES): 1.236
 • Estudiants del grau d'Infermeria i altres diplomatures (Treball Social, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Nutrició i Dietètica): 509
 • Alumnes del postgrau d'Infermeria: 178
 • Estudiants de cicles formatius de grau mitjà: 124
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior: 115
 • Especialistes en formació: 319
 • MIR d'altres institucions en rotació externa: 274
 • Nous residents (incorporats el maig de 2013): 85
 • Cursos de formació avaluats per la comissió d'Avaluació d'Activitats Docents (CAAD): 83
 • Estades formatives per a professionals estrangers i espanyols: 254
 • Estades formatives en Infermeria: 11
 • Tutors de residents: 82
 • Premis Fi de Residència, Ajuts a la Recerca i altres premis: 27

Formació als professionals

Activitat de formació

 • Accions: 227
 • Participants: 2.683
 • Hores: 45.523

Assistents per col·letiu

 • Infermeria: 991
 • Personal mèdic: 687
 • Administració: 747
 • Serveis generals: 237

Recerca

 • Originals en revistes internacionals: 1.005
 • Factor d'impacte global: 5.595
 • Factor d'impacte mitjà: 5,567