Donació del cos

Aquest és un servei que ofereix la  Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona ubicada al Campus Universitari de Casanova (Facultat de Medicina) dins del recinte de l’Hospital Clínic de Barcelona.

La donació del cos és un acte personal, voluntari i totalment altruista. Així mateix, en cap cas el donant haurà de donar, ni rebrà cap compensació econòmica per la seva donació. La finalitat de la donació del cos és exclusivament docent i investigadora. S’accepta el cos de tothom que disposi de carnet de donant.

El procés per a obtenir el carnet és ràpid i senzill:

  • Cal ser major d’edat
  • Només és possible la donació presencial i en cap cas mitjançant intermediari.
  • Se’ls facilita un full explicatiu on trobaran els passos a seguir després de la defunció del donant.
  • Es farà entrega un carnet de donant que s’omplirà i se signarà personalment. En el carnet consten els números de telèfon on els familiars del difunt o persones afins hauran de trucar en el moment de la defunció.