Donació de teixits, ADN i fluids

El Biobanc de l’Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS és una plataforma que treballa per obtenir, emmagatzemar, gestionar i distribuir grans col·leccions de mostres biològiques humanes de fenotips o malalties de gran interès per a la recerca. S'estructura en el Banc de Teixits Neurològics, el Banc de Tumors i d'Anatomia Patològica i el Banc de Mostres de Sang i altres Fluids.

El Banc de Teixits Neurològics del Biobanc conté un fons de conservació de mostres de teixit nerviós que es nodreix de les donacions de pacients finats amb o sense malaltia neurològica. Actualment, aquest fons compta amb més de 1.000 cervells i medul·les espinals corresponents a un ampli ventall de malalties neurològiques.

El Banc de Tumors i d’Anatomia Patològica del Biobanc conté un fons de conservació de gairebé un milió de mostres que inclou teixits tumorals de pacients afectats de càncer i altres malalties.També s’hi emmagatzemen teixits normals de diversos òrgans, i també matrius de teixit i més de 100.000 blocs de teixits fixats i inclosos en blocs de parafina.

El Banc de Mostres de Sang i d'altres Fluids, de la seva banda, tél'objectiu de facilitar l’anàlisi dels canvis genètics i moleculars implicats en la progressió de les malalties, l’avaluació de l’efectivitat de nous medicaments i l’aplicació de mètodes terapèutics específics per a grups poblacionals concrets. Els principals projectes al voltant dels quals s’estructura el Biobanc són les malalties metabòliques, la malaltia inflamatòria intestinal, l'oncologia gastrointestinal i pancreàtica, les malalties psiquiàtriques i la medicina maternofetal.

Si esteu interessats a ser donants, visiteu la secció Vull ser donant del Biobanc.