Programa PART d'Atenció i Respecte al Part Hospitalari

El programa PART té com a objectiu oferir una assistència més humana i fisiològica al part de baix risc dins el context d'un hospital d'alta complexitat com el Clínic. Per això, seguint les recomanacions actuals de tots els organismes nacionals i internacionals, segueix l'evolució normal del part, redueix l'intervencionisme i respecta les decisions de la parella, garantint la seguretat de la mare i el fill. Quan les expectatives no es poden complir, es dóna una informació veraç i entenedora.

El programa estableix un vicle estret entre el centre d'assistència primària i l'Hospital Clínic, de forma que tot el procés de l'embaràs i del part segueix una mateixa direcció sota uns protocols comuns. El fet que el Clínic sigui un hospital terciari, capaç de prestar una atenció sanitària del més alt nivell assistencial, docent i investigador, i on es treballa en la constant innovació tecnològica, garanteix la disponibilitat de les pràctiques més avançades i facilita l'obtenció dels millors resultats perinatals/obstètrics, en mans de professionals assistencials altament qualificats.

Què ofereix el programa PART?

 • Respecte al desig dels pares de com volen viure el naixement del seu fill/a. 
 • Respecte a les decisions de la parella. 
 • Respecte a les preferències de la parella sobre:
  • Acompanyament 
  • Mobilitat 
  • Espai agradable 
  • Alleujament del dolor 
  • Control del benestar del teu fill/a 
  • Hidratació durant el part 
  • Rebuda pell amb pell del teu fill/a 
  • Suport a l'alletament 
  • Estada a l'hospital
    
 • Opció sobre donació de sang de cordó.
 • Atenció i acompanyament amb només els controls indispensables, sense procediments rutinaris o medicalitzacions innecessàries. 
 • Atenció professional capaç de garantir qualitat humana i el màxim nivell de seguretat a la mare i el nadó.
 • Atenció de la llevadora com a professional de referència que informarà, ajudarà i acompanyarà en tot el procés. 
 • Atenció d'altres professionals (obstetrícia, neonatologia, i/o anestesiologia) en funció de les necessitats.  

Informació sobre el programa

Al Centre d'Atenció Primària:

 • Sessions de preparació al naixement.
 • Full informatiu del programa PART.
 • Pla de Naixement .

A l'Hospital Clínic:

 • Xerrades d'informació sobre el programa PART a l'hospital. Informació: Telèfon 93 227 56 01.
 • Sessions sobre analgèsia i tècniques alternatives per a l'alleujament del dolor. Informació: Telèfon 93 227 56 01.
 • Sessions sobre el vincle familiar des del naixement. Informació: Telèfon 93 227 54 00 Extensió 7494 .