Programa de Mediació Intercultural

El Programa de Mediació Intercultural és fruit de la col·laboració entre la Fundació Salut i Família i el Catsalut. Amb aquest servei es pretén:

  • Facilitar la comprensió lingüística i cultural entre pacient i/o familiar i el personal sanitari.
  • Ajudar als pacients a l'adaptació i comprensió dels tractaments mèdics.
  • Ajudar a millorar el funcionament de l'hospital, evitant visites innecessàries causades per problemes de comunicació.
  • Posar a l'abast dels pacients els recursos necessaris per a una millor integració i comprensió de la societat que els acull.
  • Facilitar l'accés a xarxes culturals del seu propi col·lectiu que faciliten alhora l'atenció sanitària i sociosanitària.

El servei de mediació intercultural es pot trobar tant a l'Hospital Clínic com a la seu Maternitat, i compta amb la col·laboració tant del personal mèdic com del d'infermeria. 

Mediació Intercultural a l'Hospital Clínic - seu Villarroel

A la seu de Villarroel disposem d'una mediadora magribí i una mediadora romanesa, adscrites  la Unitat d'Atenció al Client (Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica), que es poden localitzar de dilluns a divendres, en diferents horaris (veure informació de contacte).

Mediació Intercultural a la seu Maternitat

A la seu Maternitat disposem d'una mediadora magribí i una mediadora xinesa, adscrites a la Unitat d'Atenció al Client (Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica), que es poden localitzar de dilluns a divendres, en diferents horaris (veure informació de contacte). En aquesta seu el servei està orientat a donar suport a les necessitats que sorgeixen dels serveis de Medicina Materno Fetal i de Neonatologia de l'Institut Clínic d'Obstetrícia, Ginecologia i Neonatologia (ICGON). 

També és possible disposar d'ajut en la comunicació amb dones procedents de països llatinoamericans ja que, tot i no haber una barrera idiomàtica, sí que hi ha diferències culturals que de vegades dificulten la comunicació amb el personal sanitari.