Guia de l'usuari

A l'Hospital Clínic volem que la seva estada al nostre centre sigui el més còmode possible. Per això, li oferim una sèrie de recomanacions i consells, tant per a vostè com pels seus familiars i amistats.

Ingrés a l'hospital

Els processos d'ingrés i alta de l'hospital es fan en cadascun dels instituts clínics, en dies feiners, de dilluns a divendres, de 08.00h a 17.30h. Per a fer els tràmits administratius necessitarà el DNI, la targeta CIP o l'autorització de l'asseguradora corresponent, si s'escau.

Fora d'aquest horari, s'ha d'anar a Administració d'Urgències, entrant pel vestíbul del carrer de Villarroel, a mà esquerra.

Ingrés a la unitat d'hospitalització

La persona que ha d'ingressar serà rebuda per l'equip d'infermeria de la unitat d'hospitalització corresponent, que li donarà la benvinguda i li farà algunes preguntes per comprovar la seva identitat. Li col·locarà un braçalet identificatiu al canell de la mà amb el seu nom i cognoms, sexe, data de naixement i número d'història clínica, i l'informarà de la funció del braçalet i de la conveniència de mantenir-lo fins a rebre l'alta hospitalària. Li advertirà que la seva identitat serà verificada abans de començar alguns procediments, per tal de garantir la seva seguretat. També li mostrarà la seva habitació i li explicarà les normes de funcionament de la sala.

És important que informi al personal infermer si està prenent alguna medicació, per tal de poder definir clarament el tractament farmacològic que ha de seguir i perquè el metge responsable n'estigui assabentat.

Familiar de contacte

Igualment, és important que faciliti les dades (nom, telèfons) d'algun familiar de contacte i que aquestes dades siguin prou clares.

A l'habitació

Articles d'ús personal

Al moment de l'ingrés s'ha de portar pijama, sabatilles tancades de taló per evitar riscos de caigudes i poder caminar amb més seguretat, bata i els articles d'higiene personal que pugui necessitar.

Si utilitza pròtesis dentals o auditives, ulleres, etc., guardi-les adequadament i adverteixi del seu ús al personal infermer, per evitar-ne pèrdues i desperfectes.

Objectes de valor

Es recomana no portar-ne per evitar possibles pèrdues. Els pacients i els seus familiars han de tenir cura dels seus objectes, mantenir-los sempre sota control o bé tancats amb clau als armaris de l'habitació.

Alimentació

Cada pacient té la dieta que necessita, preparada pel Servei de Dietètica de l'hospital, per la qual cosa no ha d'ingerir aliments ni sòlids ni líquids portats de l'exterior, excepte si el seu metge li ho autoritza. Aconsellem no desar cap aliment a l'habitació per motius higiènics.

Durant la seva estada

Silenci

El silenci és fonamental per a la recuperació dels malalts. Per afavorir el seu descans nocturn, recomanem que les visites dels familiars i amics no es perllonguin més enllà de les 21.00 hores, mantenir els mòbils en silenci, disminuir el to de les converses i abaixar el volum del televisor.

Intimitat

A fi de preservar la intimitat dels pacients, recomanem tenir la porta de l'habitació tancada i no estar-se als passadissos de la unitat d'hospitalització. A les unitats hi ha sales d'espera disponibles per als visitants.

Horari de visites

Cada unitat d'hospitalització té un horari en funció de la seva organització. En general, l'horari de visita a pacients hospitalitzats és de 09.00 a 21.00 hores, excepte en l'horari en què els metges passen visita, el personal infermer realitza cures específiques, i en determinades àrees d'assistència especialitzada, com és el cas de les unitats de Cures Intensives. A les habitacions es permet un màxim de dos acompanyants per pacient, i sempre prevaldrà el criteri facultatiu.

El lavabo de l'habitació és per a ús dels pacients. Hi ha serveis públics per a les visites.

Flors

No és permès tenir flors ni plantes a l'habitació ni a les unitats assistencials. En general aconsellem limitar-ne la presència a determinades àrees de l'hospital i evitar-la en la resta, ja que són una font de creixement i multiplicació de gèrmens.

Els nens a l'hospital

No és aconsellable la presència de nens menors de 12 anys a l'hospital.

Fumadors

Aquest hospital és un Hospital Sense Fum, per la qual cosa està prohibit fumar en tot el recinte hospitalari, tal com estableix la legislació vigent.

Si vostè és fumador, demani ajut als professionals sanitaris per deixar de fumar.

Serveis 

En les habitacions hi ha telèfon i televisió, que funcionen mijtançant targetes de pagament que es poden obtenir en les màquines expenedores distribuïdes en diferents àrees de l'hospital. El personal d'infermeria li pot facilitar les instruccions d'ús d'aquests serveis. També hi ha disponibles telèfons públics instal·lats a l'hospital.

Hi ha un servei de cafeteria-restaurant per a familiars i acompanyants. A la seu Villarroel el servei està ubicat a la planta 0 (soterrani), al costat de l'escala 12. L'horari de la cafeteria és de 8.30 a 16.00 hores, i l'horari del restaurant és de 13,00 a 16.00 hores. En la seu Maternitat, el servei es troba a la planta 0, ala Llevant. L'horari de la cafeteria és de 07.00 a 22.00 hores de dilluns a diumenge i el del restaurant és de 13.30 a 15.30 hores, de dilluns a diumenge. En cap d'aquestes instal·lacions no es permet l'entrada a pacients hospitalitzats.

L'hospital posa a disposició dels pacients un servei d'assistència religiosa, tant per a catòlics com per a qualsevol altra confessió. Hi ha una capella catòlica ubicada entre les escales 2 i 4, a la planta 1 (planta baixa).

En algunes unitats hi ha la possibilitat de disposar d'un llit per a l'acompanyant. Aquest servei és de caràcter privat, supeditat a la disponibilitat de llits i subjecte a una tarifa de preus.

Si durant l'estada necessita consultar amb un treballador social, al control d'infermeria de la unitat l'informaran de com posar-s'hi en contacte.

El servei de Voluntariat del Clínic té com a objectiu contribuir amb la seva presència a millorar el benestar dels pacients, oferint-los companya quan estan sols, donant suport a les families, fent animació sòciocultural i oferint servei de biblioteca i de lectura, entre d'altres. 

A l'alta

L'alta hospitalària

Al moment de l'alta, el personal d'infermeria li donarà instruccions sobre què ha de fer al seu domicili o al centre on acudeixi, de quan haurà de tornar a visitar-se i on haurà d'anar. A més, li facilitarà tota la informació que necessiti, així com telèfons de contacte.

Transport sanitari

La utilització de transport sanitari per desplaçar-se un cop es té l'alta de l'hospital és un dret regulat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que indica ens quins casos és procedent i en quins no ho és.

COL.LABORACIÓ AMB EL CLINIC

L’activitat assistencial,  de  docència i de recerca de l’Hospital Clínic té molts projectes per millorar l’atenció als pacients, als familiars i  per l’avenç en el coneixement científic i la millora en la qualitat de vida de les persones.

Comptem amb l’ajut de persones, entitats i empreses que ens donen suport a través de donacions,  de llegats o d’aportacions d’altra mena.

Si voleu col·laborar amb nosaltres, poseu-vos en contacte amb

AREA DE MECENATGE
Edifici CEK
Rosselló 149-151, altell despatx 4
Tfn. 932275400 (ext. 4390 i ext. 4335)
mecenatge@clinic.cat