Voluntariat

Un dels objectius del programa Amics del Clínic és la humanització hospitalària que aconseguim a través de la dedicació i del compromís dels nostres voluntaris.

Els voluntaris del Clínic ofereixen el seu suport als pacients i als seus familiars a través dels següents serveis:

  • Acompanyament i respir familiar: hospitalització i urgències
  • Testimoniatge: pacients oncològics i trasplantats
  • Organització d’esdeveniments: Festes de Nadal, Diada de Sant Jordi, campanyes de sensibilització o prevenció de la salut.
  • Suport a la informació a l’usuari en determinats llocs (vestíbul, urgències, consultes externes…).
  • Servei d’acompanyament domiciliari a pacients que per a la realització de determinades proves diagnòstiques ho requereixen: digestives, oftalmològiques...

A través de la nostra Oficina de Voluntariat, captem i formem els voluntaris a partir de les necessitats detectades pels diferents instituts o serveis del centre, comptant sempre amb la seva complicitat per garantir que la incorporació dels voluntaris sigui un èxit.

La tasca que fan els voluntaris es considera molt valuosa pels professionals, pacients i familiars per què donen un valor afegit a la qualitat del tracte amb els pacients.