Donacions

Microdonacions

Una altra manera de col·laborar amb l’Hospital Clínic és a través de les microdonacions a projectes de recerca biomèdica per tal de garantir la seva sostenibilitat.

Les línies de donació obertes actualment a través del programa Amics del Clínic són les següents:

  1. Càncer de mama
  2. Detecció i prevenció del càncer de còlon i recte
  3. Trasplantament en leucèmies
  4. A elecció de l'Hospital

S’organitza una sessió informativa anual per explicar de primera mà a tots els donants, tant el projecte de recerca com la seva aplicació clínica futura.

Tu decideixes a quina línia d’investigació, quina quantitat i amb quina periodicitat vols fer la teva donació

Segons estableix la Llei 49/2002, 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge, les deduccions fiscals aplicables a les donacions directes a favor del programa Amics del Clínic són les següents:

  • Donacions realitzades per particulars: deducció del 75% dels primers 150€ i del 30% de la resta de la donació. La deducció aplicada no podrà excedir el 10% de la base imposable del període del contribuent.
  • Donacions realitzades per organitzacions o empreses: deducció del 35% de l'import de la donació en la quota íntegra de l'Impost sobre Societats. La base d'aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període. Tanmateix, l'excés es podrà aplicar en els períodes impositius dels 10 anys següents.

Si vols col·laborar amb algun dels nostres projectes de recerca t’oferim les següents opcions:

  • Domiciliació bancària: baixa't i imprimeix-te el formulari de donació. Omple totes les dades i ens el fas arribar per correu electrònic a amicsdelclinic@clinic.cat
  • Transferència: fes la transferència al teu banc o caixa per la quantitat desitjada al compte del programa Amics del Clínic núm. ES58 2100-0811-78-0201153822 de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Envia'ns el formulari de donació i el rebut de la transferència per correu electrònic a amicsdelclinic@clinic.cat
  • Presencial: pots passar per les nostres oficines si prefereixes fer el pagament en efectiu o mitjançant un xec nominatiu. Àrea de Comunicació i Responsabilitat Social (Escala 1 – 1a planta)
  • Donació anònima al compte d'Amics del Clínic a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, compte núm. ES58 2100-0811-78-0201153822.

Si necessites més informació sobre com col·laborar o ens vols fer alguna altra consulta, posa't en contacte amb nosaltres a Amics del Clínic.