Transplant Services Foundation

La Transplant Services Foundation sóm una fundació sense ànim de lucre que es va constituïr a l'Hospital Clínic de Barcelona l’1 de febrer de 1994, amb la finalitat de promoure el trasplantament. Som una fundació benèfica de tipus assistencial i amb fins científics. La nostra activitat es realitza seguint criteris de transparència, qualitat, legalitat i eficiència que permeten assolir el nostre objectiu original: tornar de forma útil a la societat el que solidàriament ha donat, facilitant la possibilitat del trasplantament.

La Transplant Services Foundation es dedica a facilitar l’obtenció, preservació i distribució d’òrgans i teixits a aquelles institucions sanitàries, legalment reconegudes (hospitals, clíniques, bancs de teixits, organitzacions sanitàries...), que precisen dels seus serveis per a oferir un trasplantament a tots els possibles receptors d’acord amb el Reial Decret 411/1996 de l’1 de Març pel qual quedaven regulades les activitats relatives a la utilització de teixit humà.