Atenció Sociosanitària

Garantir la continuïtat assistencial entre el nivell d’aguts i el nivell de sòciosanitari  és fonamental per al desenvolupament de l’Hospital Clínic. Aquesta continuïtat persegueix tant un objectiu de millora de la qualitat assistencial com d’ajust dels recursos necessaris del procés d’atenció i, per tant, de la millora de l’eficiència en la seva utilització.

En l’actualitat l’Hospital aposta per una aliança estratègica amb un proveïdor especialitzat en serveis sòciosanitaris que doni resposta a la major part de les necessitats de l’Hospital, alhora que manté relacions amb altres proveïdors. Aquesta aliança es planteja sota un model ampli de relació via protocols conjunts entre ambdues institucions i eines organitzatives i de formació compartides que garanteixin una coordinació òptima.

D’altra banda, l’Hospital potencia internament els dispositius i recursos que permetin una correcta coordinació dels proveïdors sociosanitaris i una valoració i atenció adequada del pacient geriàtric i pal·liatiu, mitjançant les UFISS de Geriatria i Pal·liatius i la recentment creada Unitat de Geriatria d’Aguts, dotada d’una unitat d’hospitalització pròpia i vinculada a l’Institut de Medicina i Dermatologia.

Alhora, l’Hospital gestiona recursos sòciosanitaris especialitzats en malalties neurològiques amb un Hospital de dia de 50 places i la Unitat d’Avaluació Geriàtrica Integral, en el marc de l’Institut de Neurociències.