Atenció privada

barnaclínic+ va néixer l’any 2000 amb dos objectius:

  • Optimitzar els recursos tècnics i infraestructures de l’hospital que quedaven sense ús un cop finalitzada la jornada laboral. La utilització d'aquestes espais per part de barnaclínic+ permet incrementar els ingressos del centre i contribuir a la sostenibilitat econòmica, tot repercutint en benefici de l’activitat sanitària pública.
  • Donar l’oportunitat als professionals de l’Hospital Clínic de realitzar, al mateix centre, una activitat privada compatible amb la seva dedicació a la sanitat pública, sempre prioritària. D’aquesta manera es compleix un dels objectius del Clínic que és retenir el talent existent, apostant sempre pels seus professionals, tots ells de gran vàlua.

Un grup d’experts externs i independents en ètica i economia de la salut va dictaminar, des del seus inicis, que l’activitat de  barnaclínic+  no només era lícita i ajustada a principis ètics sinó que a més a més era desitjable perquè contribuïa a la sostenibilitat dels sistema públic i millorava la seva accessibilitat. barnaclínic+ respecta els principis ètics fonamentals d’equitat, igualtat i accés lliure, voluntari i informat dels seus pacients, mantenint sempre una separació estricta entre l’activitat pública i la privada i evitant qualsevol tipus de confusió.

El model de barnaclínic+ es basa en les següents premisses:

  • En l’atenció sanitària dels pacients, barnaclínic+ manté els mateixos estàndards de qualitat, protocols d’actuació assistencial i principis ètics que els de l’Hospital Clínic.
  • L’activitat es realitza amb total transparència, sense donar lloc a conflictes d’interessos ni a una percepció equívoca dels mateixos.
  • barnaclínic+ utilitza les infraestructures i recursos de l’Hospital Clínic en règim d’usufructe, a preu de mercat, i mai en competència horària de les mateixes per l’activitat pública.
  • L’accés a l’assistència de barnaclínic+ per part del pacient és lliure, voluntari i informat, i així es fa respectar mitjançant un estricte protocol de verificació.
  • Tot professional de l’Hospital Clínic pot exercir el seu dret contemplat a la llei de prestar activitat privada a barnaclínic+, tot respectant les normes establertes.
  • Els ingressos de barnaclínic+ només provenen dels pacients que sufraguen directament els costos de l’assistència. Per tant, barnaclínic+ no rep cap subvenció ni pública ni privada ni tampoc ingressos provinents de la concertació de serveis del Catsalut o de qualsevol altra institució de titularitat pública.
  • Els beneficis de barnaclínic+ reverteixen en la seva totalitat en l’Hospital Clínic, contribuint a enfortir la seva activitat pública, tant en recursos materials com en capacitació professional.