Toxicologia Clínica

La Toxicologia Clínica és una especialitat mèdica la missió fonamental de la qual és contribuir al diagnòstic i al tractament de les intoxicacions agudes i cròniques. A l'Hospital Clínic de Barcelona, la Toxicologia Clínica és una Secció adscrita al servei d'Urgències, que depèn de la Direcció Mèdica de l'hospital.

Assistència

La tasca assistencial de la Secció es sustenta, en part, amb la col·laboració del Laboratori de Toxicologia del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB), que és un dels més acreditats laboratoris de la seva especialitat en tot el territori nacional, disposant de tècniques analítiques que no estan en cap altra hospital d'Espanya.

Aquesta tasca es desenvolupa en quatre àmbits principals:

Servei d'Urgències

Al servei d'Urgències, la secció até uns 1.500 pacients cada any, essent les causes més habituals d'intoxicacions els medicaments, l'alcohol etílic i les drogues d'abús, molt en particular la cocaina. Altres causes són els productes domèstics, industrials i agrícoles, les ingestes de plantes o bolets tòxics i les mossegades o picades d'animals perillosos.

La Secció és responsable dels protocols i guies clíniques toxicològiques que s'utilitzen a Urgències, així com de la composició de la farmaciola d'antídots, i assessora al personal d'Urgències en l'assistència d'aquests casos.

Interconsultes

La Secció col·labora amb els metges de les diverses sales d'hospitalització, generals o de cures intensives, per a consensuar pautes terapèutiques dels pacients ingressats per intoxicacions i donar resposta a les consultes que es produeixen entre serveis assistencials.

Consultes Externes

A la consulta externa de Toxicologia Clínica s'atenen cada any unes 500 visites, la majoria relacionades amb el control i les possibles seqüeles de les intoxicacions agudes que s'hagin tractat inicialment al servei d'Urgències, o amb l'existència d'una intoxicació crònica que té frequentment un origen laboral. 

Assessorament

La Secció realitza una tasca d'assessorament telefònic immediat a metges d'altres hospitals, centres d'assistència primària o asseguradores d'accidents de treball, que estan atenent a pacient intoxicats i que requereixen d'un assessorament toxicològic especialitzat. En aquesta línia d'activitat s'atenen més de 100 consultes de professionals cada any.

Docència

La Secció desenvolupa la seva activitat docent en l'àmbit de coneixement de la Toxicologia en docència de pregrau i postgrau, amb l'assignatura de Toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i el mòdul de Toxicologia del Màster del Malalt Crític de la mateixa Universitat (enllaços respectius).

També acull rotacions de metges en periode de formació, tant del sistema MIR (Metges Interns i Residents) que s'especialitzen en Medicina Interna del Treball, com becaris i assistents procedents d'institucions nacionals i extrangeres.

La Secció organitza i dirigeix a més les Jornades d'Actualització Toxicològica que des de fa 5 anys es celebren a Barcelona.

Investigació

La Secció de Toxicologia realitza tasques d'investigació clínica, tant en l'àrea d'Urgències com en la de Consultes Externes, essent les seves línies principals:

  • L'eficàcia i seguretat de la descontaminació digestiva.
  • L'ús d'antídots o les consequències de les sobredosis per drogues d'abús.

Aquesta tasca investigadora ha estat en ocasions subvencionada pel Fons d'Investigacions Sanitàries del Ministeri de Sanitat i Consum (FIS), i s'ha traduït en els últims 5 anys (2005-2009) en 47 treballs publicats en revistes indexades tant acreditades com el New England Journal of Medicine o Medicina Clínica, així com en la concessió de diversos premis.

Articles destacats

Col·laboració amb organismes oficials

La Secció de Toxicologia Clínica de l'Hospital Clínic col·labora amb la Subdirecció de Sanitat Ambiental del Ministeri de Sanitat i Política Social en la recollida i notificació de casos d'intoxicacions per productes químics. Assessora també a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, tant al Departament de Salut Pública com a la Direcció de Drogodependències.

Equip professional

La Secció de Toxicologia compta amb la col·laboració eficaç d'un gran nombre de professionals especialitzats en diverses àrees: metges, infermeres, farmacèutics, biòlegs, així com els serveis als què pertanyen: Urgències, Medicina Interna, Farmàcia, Hepatologia, Psicologia, Psiquiatria, Laboratori i altres.

Els membres de la secció són, d'esquerra a dreta de la imatge: Dr. Joan de Pablo (Psiquiatria), Dra. Georgina Espigol (Medicina Interna), Dr. Jordi To (Laboratori de Toxicologia), Sra. Pilar Badal (Urgències), Dra. Conchita Monsalve (Anestèsia), Dra. Mercè Brunet (Laboratori de Toxicologia), Dr.Santiago Nogué (cap de la Secció de Toxicología Clínica), Dr. Eduardo Sanjurjo (Medicina Interna), Dr. Òscar Miró (Urgències), Dr. José Luís Marín (Laboratori d'Urgències), Dra. Mercè Torra (Laboratori de Toxicologia), Dra. Dolors Soy (Farmàcia), Dra. Bea López (Urgències), i Sra. Montserrat Amigó (Urgències).

Documentació Relacionada: