Investigació

L'activitat investigadora al nostre servei és amplia i es desenvolupa en diferents àmbits. El Coordinador d'Investigació es el Dr. Óscar Miró.

Actualment som un grup d'investigació consolidat per la Generalitat de Catalunya amb la denominació Urgències: Processos i patologies, SGR 2009/1385, així como de l'IDIBAPS, amb la mateixa denominació.Desenvolupem la nostra activitat investigadora en el procesos assistencials que tenen lloc en un Servei d'Urgències, investigant en les patologies mèdiques agudes de les quals portem a terme una primera assistència.

El grup l'integren dotze investigadors, i s'estructura en base a set línies principals d'investigació:

Aspectes de funcionalitat dels serveis d'Urgències hospitalaris

Constitueix un camp bàsic d'investigació per als professionals d'Urgències, ja que avui dia és el problema més gran no resolt que té l'assistència mèdica urgent. Des de 1997, dediquem una part molt important de l'activitat investigadora a conèixer els mecanismes fonamentals del funcionament d'un servei d'Urgències.

Principals publicacions:

 • Repercusión de la falta de camas de hospitalización en la actividad de un servicio de urgencias hospitalario. Miró O, Salgado E, Bragulat E, Ortega M, Salmerón JM; Sánchez Ml. Medicina Clínica (Barcelona) 2006; 126:736-739.
 • Cuantificación de los efectos negativos de la sobrecarga invernal en urgencias y de la efectividad de las medidas extraordinarias invernales para paliarlos. Salgado E, Antolín A,  Rodríguez D, Bragulat E,  Sánchez M,  Miró O. Medicina Clínica (Barcelona) 2008; 130: 286-291.

Aspectes clínics dels pacients intoxicats

És una de les línies amb més tradició i història al nostre servei. El Dr. Santiago Nogué, cap de la Unitat de Toxicologia Clínica, és un especialista de referència a Catalunya,  tant en l'assistència als pacients intoxicats com en la investigació en aquest terreny. La millora de les tècniques de descontaminació digestiva i l'establiment dels criteris de qualitat assistencial en el malalt urgent són part  de la tasca portada a terme fins avui dia.

Principals publicacions:

 • Utilización y coste de los antídotos en dos servicios de urgencias hospitalarios. Aguilar R; Soy, D; Nogué S. Emergencias 2009; 21, 276-282.
 • Trends in research activity in toxicology and toxicologist in seven european countries. Miró O; Montori E; Ramos X; Galicia M; Nogué S. Toxicology Letters 189 (2009) 1-4.

Tractament de les arrítmies a Urgències

Des  de fa més de 10 anys, el grup participa de forma coordinada amb els cardiòlegs i metges d'Atenció Primària en la investigació de les arrítmies. Les aportacions més significatives del grup han estat en la fibril·lació auricular.

Principals publicacions:

 • Impacto de la instauración de un protocolo común en los distintos niveles asistenciales de un área sanitaria para la mejora del tratamiento de la fibrilación auricular. Coll-Vinent, B, Pacheco G, Junyent M, Benito L, Hoyo J, García A, Calvo N, Doltra, A, Miró O, Sánchez M, Monteagudo J, Mont L. Rev Esp Cardiol. 2007; 60:392-403
 • Tratamiento de la fibrilación auricular en los distintos niveles asistenciales de un área sanitaria. Coll-Vinent B, Junyent M, Orús J, Villarroel C, Casademont J, Miró O, Magriñà J, Obach, V, Pacheco G, Sánchez M, Sitges M, Bragulat E, Jiménez S, Brugada J, Mont L. Med Cin (Barc) 2007; 128:125-129.
 • Transient endothelial damage is present shortly after cardioversion in patients with lone atrial fibrillation. Coll-Vinent B, Monteagudo J, Miró O, Marin JL, Nava S, Scalise A, Sánchez M, Bragulat E, Sitges M, Brugada A, Mont L.  Thromb Res 2006; 117:235-240.
 • Diferencias de género en el manejo de los pacientes con fibrilación auricular: Análisis de base poblacional en un área básica de salud. Riesgo A,  Sant E, Benito L, Hoyo J,  Miró O, Mont L, Bragulat E, Coll-Vinent B. Rev Esp Cardiol. En premsa.

Avaluació del dolor toràcic a Urgències

El grup coordina i desenvolupa una important investigació en la única Unitat de Dolor Toràcic estructural existent avui dia a l'Estat Espanyol.  Des de 2002 investiga l'assistència que s'ofereix a aquest tipus de malalts, i dins d'aquests, a millorar el coneixement del subgrup de pacients que, al no ser diagnosticats de patologia coronària aguda, no són suficientment investigats.

Principals publicacions:

 • Triage flowchart to rule out acute coronary syndrome. Sánchez M, López B,  Bragulat E, Gómez-Angelats E, Jiménez S, Ortega M,  Coll-vinent B, Alonso JR, Queralt C,  Miró O. American Journal Emergency Medicine 2007 Oct; 25 (8): 865-72.
 • Análisis de la actividad de una unidad estructural de dolor torácico en un servicio de urgencias. Bragulat E,  López B, Miró O, Coll-Vinent B, Jiménez S, Aparicio M, Heras M,  Bosch X, Valls V, Sánchez M. Revista Española de Cardiología 2007; 60: 276-84.
 • Predictors and outcomes of frequent chest pain unit users. Sánchez M; López B; Bragulat E; Gómez-Angelats E; Jiménez S; Ortega M; Coll-Vinent B; Miró O. Am J Emerg Med 2009 Jul; 27 (6) 660-7.

Difusió de l'ensenyament de les maniobres de reanimació cardiopulmonar a la població general 

És una línia interdisciplinar formada per metges i infermeres d'Urgències intra i extrahospitalaris, amb el suport d'una pedagoga. L'objectiu principal d'aquest grup és explorar totes les possibilitats i dificultats per a la difussió del coneixement de les maniobres de reanimació cardiopulmonar en la població.  El PROCTES, programa dissenyat específicament per a ser inclòs en el model educatiu català vigent, ha estat completament desenvolupat per membres del grup. Una de les beques FIS actualment en vigor correspòn a aquesta línia d'investigació.

Principals publicacions:

 • Programa de Reanimación Cardiopulmonar Orientado a Centros de Enseñanza Secundaria (PROCES): Análisis de los resultados del estudio piloto. Miró O, Jiménez-Fábrega X, Díaz N, Coll-Vinent B,  Bragulat E,  Jiménez S, Espinosa G, Hernández-Rodríguez J, García- Alfranca F, Álvarez MT,  Salvador J, Millá J, Sánchez M. Medicina Clínica (Barcelona) 2005; 124:4-9.
 • Teaching basic life support to 12-16 year olds in Barcelona schools: view of head teachers. Miró O, Jiménez-Fabrega X,  Espígol G, Culla A,  Escalada-Roig X,  Díaz N,  Salvador J, Abad J,  Sánchez M.  Resucitation 2006; 70:107-116.

Assistència urgent als problemes mèdics causats per les drogues d'abús

Originat inicialment amb una vertent toxicològica, la importància i l'especificitat de la investigació en aquest camp ha permès crear des de 2001, i amb caràcter singular, aquesta línia d'investigació. El grup ha investigat, especialment en el camp clínic, quins són els efectes aguts de la cocaína i les noves drogues de disseny.

Principals publicacions:

 • Poisoning by liquid exstasy (GHB) in hospital emergency departments of Barcelona: a 2-year study. Galicia M, Nogué, S, To-Figueras J,  Echarte JL,  Iglesias ML,  Miró O. Medicina Clínica (Barcelona) 2008; 130: 254-258.
 • Evolución de las consultas urgentes relacionadas con el consumo de cocaína durante el periodo 2002-2007. Galicia M,  Nogué S, Sanjurjo E, Miró O. Emergencias 2008; 20: 385-390.

Insuficiència cardíaca aguda

És la línia de més recent creació i enfoca la seva activitat en els aspectes diferencials, tant clínics com epidemiològics, de l'episodi de descompensació aguda de la insuficiència cardíaca.

Principals publicacions:

 • Short-Term Prognostic Factors in elderly patients seen in Emergeny departments for acute heart failure. Miró O; Llorens P; Martín-Sánchez FJ; Herrero P; Pavon ; Pérz-Dura MJ; Álvarez AB; Jacb J; González C; González-Armengol JJ; Gil V; Alonso .  Rev Esp Cardiol 2009  Jul, 62 (7) 757-64.
 • Influence of patient’s sex in the form of presentation and the management of acute heart filure in spanish emergency rooms.Riesgo A, Herrero P, Llorens P, Jacob J, Martín-Sánchez FJ, Bragulat E, Miró O; en nombre del grupo EAFHE. Med Clin (Barc) 2010 May 22; 134 (15) 671-677 Epub 2010 Feb 23.
 • Predicting the risk of reattendance for acute heart failure patients discharged from spanish emergency department observation units. Miró O, Llorens P, Martín-Sánchez FJ, Herrero P, Jacob J, Pérez-Durá MJ, González C, Alonso H, Gil V, Alvarez AB, Perelló R, González-Armengol JJ.Eur J Emerg Med. 2010 Mar 2. [Epub ahead of print].

A més d'aquestes set línies d'investigació consolidades, dins el servei d'Urgències existeixen altres àrees d'investigació en fase de desenvolupament que tracten dels diferents processos patològics atesos a Urgències, com són la malaltia tromboembòlica venosa, les malalties infeccioses a Urgències, la malaltia vascular cerebral, l'hospitalització domiciliària, les infeccions a Urgències, la reanimació i cura del pacient crític, totes elles amb diferents articles publicats a revistes nacionals i internacionals.