Informació per als acompanyants

L’equip de professionals d’Urgències li donem la benvinguda i volem agrair-li la confiança dipositada en la nostra institució. El nostre servei està integrat per personal mèdic, infermer, auxiliar d’infermeria, auxiliar sanitari, personal administratiu i personal de treball social que treballa per proporcionar una atenció integral i de qualitat davant d’una situació d’urgència en l’estat de salut.

Per tal que l'atenció a Urgències sigui el més eficaç i ràpida possible, li oferim aquesta guia per als acompanyants.

Documentació necessària que s’ha de presentar per a l’admissió

Les persones que vulguin ser ateses al servei d'Urgències han de presentar els següents documents:  

  • Document identificatiu: DNI, passaport, etc.
  • Targeta sanitària.

Distribució dels serveis

El Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic és ubicat en un edifici que consta de 7 plantes, i segons el problema de salut que presenti cada persona, serà adreçada a un circuit específic ubicat en una localització concreta:

  • Soterrani o Planta 0 (Nivell I): Es l'àrea exclusiva d'accés a ambulàncies i vehícles. Aquí es troba la Unitat de Triatge i el Box de Reanimació.
  • Planta 1: Disposa d'una sala d'espera per acompanyants, l'administració i informació i el despatx de Treball Social.
  • Planta 2 (Nivell III Mèdic-Quirúrgic): En aquesta planta es visiten les persones amb un nivell III d'urgència. Disposa d'un Àrea d'Observació, denominada Hèlios. A aquesta àrea d'observació s'hi pot accedir per les escales del pati de l'Hospital, seguint la línea verda que surt de la sala d'espera.
  • Planta 3 (Nivell IV i V): Es visiten les persones amb patologies mèdic- quirúrgiques i traumatològiques amb un nivell IV i IV d'urgència. En aquesta planta també es disposa d'un àrea i un equip de professionals per atendre les persones que han patit una agressió sexual.
  • Planta 4 (Nivell II i III Traumatologia i Nivell II mèdic-quirúrgic): Acull les visites d'urgències de Traumatologia amb un nivell II i III i les mèdic-quirúrgiques amb un nivell II d'urgència. Disposa de la Unitat específica de Dolor Toràcic.
  • Planta 6: Acull les visites de Psiquiatria.

En cas que les plantes estiguin plenes, l'espera prèvia a la visita es pot portar a terme temporalment en la Planta 1 o la Planta 0.

Informació d'acollida

Un cop arriba a Urgències, el pacient és adreçat al circuit d’atenció que requereixi segons el motiu de la seva consulta. En un primer moment, un metge o una infermera el valorarà per tal de descartar que es tracti d’una urgència que requereixi atenció immediata. Aquesta valoració es l'anomenat triatge.

Si no es tracta d'una urgència immediata, la visita es produirà tan aviat com sigui possible. Mentre, els professionals d’infermeria s’ocuparan d’atendre les seves necessitats.

Quan no hi hagi prou espai a les plantes es requerirà una espera prèvia a la visita a la Planta 1 o a la Planta 0.

Informació mèdica

Sempre que el pacient ho autoritzi o si aquest no disposa d’autonomia suficient, el metge informarà als acompanyants un cop acabada la primera visita. Igualment, els informarà dels canvis clínics i dels resultats de les exploracions que s’hagin practicat al pacient.

Els acompanyants han d'esperar a la sala d’espera de la Planta 1 fins a ser avisats per megafonia.

L'acompanyant durant l'estada a Urgències

El poc espai disponible impedeix que es pugui acompanyar el pacient durant tot el procés assistencial. Si l'acompanyant necessita entrar en contacte amb el pacient abans que l’avisin per megafonia, pot demanar-ho al personal administratiu de la planta, que procurarà satisfer la seva sol·licitud. Es permetrà un acompanyament per persona sempre que sigui possible.

És important deixar lliures les escales d’accés a les plantes, així com els passadissos.

Estem per ajudar-los

Davant de qualsevol dubte poden dirigir-se al personal administratiu del servei o als professionals que estiguin atenent el seu familiar.

Tenim a la seva disposició fulls de suggeriment i/o reclamacions a la recepció d'Urgències de la Planta 1.

Altes i ingressos

En el moment que el pacient sigui donat d’alta, el metge corresponent informarà l'acompanyant. Preguem la col·laboració de l'acompanyant per gestionar amb rapidesa els tràmits requerits per tal de formalitzar l’alta.

En cas que el pacient necessiti ser ingressat a l’hospital, romandrà a Urgències mentre l’especialitat corresponent no disposi de llit. En cas que el malalt hagi de ser traslladat en ambulància, també romandrà a les nostres dependències fins que l’empresa de transport sanitari faci efectiu el trasllat. En ambdós casos, el servei d’Urgències no té capacitat per accelerar el procés. Continuarem tenint cura del pacient durant l’espera.

Serveis

Bar i cafeteria

El centre disposa d’un servei de cafeteria i menjador amb horari de 08.30h a 16.00 h., ubicat a l'Escala 12 Planta 0 de l'hospital. També hi ha disponible un servei de màquines d’autoservei d’aliments i begudes a la Planta 1 d’Urgències, al costat de la sala d’espera.

Lavabos

Els lavabos d'Urgències estan a la Planta 1, al costat de la sala d’espera.