On som

El servei d'Urgències es troba en un edifici de 7 plantes ubicat al centre de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Distribució de l'activitat d'urgències

  • Soterrani o Planta 0 (Nivell I): Es l'àrea exclusiva d'accés d'ambulàncies i vehicles. Aquí es troba la Unitat de Triatge i el Box de Reanimació.
  • Planta 1: Disposa d'una sala d'espera per als acompanyants, l'administració i la informació, i el despatx de Treball Social.
  • Planta 2 (Nivell III Mèdic-Quirúrgic): en aquesta planta es visiten les persones amb un nivell III d'urgència. Disposa d'un Àrea d'Observació, denominada Hèlios. A aquesta àrea d'observació s'hi pot accedir per les escales del pati de l'hospital, seguint la línia verda que surt de la sala d'espera.
  • Planta 3 (Nivell IV i V): Es visiten les persones amb patologies mèdic-quirúrgiques i traumatològiques amb un nivell IV i V d'urgència. En aquesta planta també es disposa d'un àrea i un equip de professionals per atendre a les persones que han sofert una agressió sexual.
  • Planta 4 (Nivell II i III Traumatologia i Nivel II mèdic-quirúrgic): Acull les visites d'urgències de Traumatologia amb un nivel II i III, i les mèdic-quirúrgiques amb un nivell II d'urgència. Disposa de la Unitat específica de Dolor Toràcic.
  • Planta 6: Acull les visites de Psiquiatria.

En cas que les plantes estiguin plenes, l'espera prèvia a la visita es pot fer temporalment en la Planta 1 o a la Planta 0. Com arribar-hi

Urgències seu Maternitat

A la seu Maternitat, es troben les urgències d'Oftalmologia i les urgències de Ginecologia i Obstetrícia. 

Oftalmologia

Com arribar-hi: Per a localització i transports, consulteu el web de l'Ajuntament de Barcelona. 

Ginecologia i Obstetrícia

S'atenen a la seu Maternitat les 24 hores del dia, a l'entrada ubicada al carrer del Dr Salvador Cardenal nº1. 

Com arribar-hi: Per a localització i transports, consulteu el web de l'Ajuntament de Barcelona.

Urgències de Pediatria

L'Hospital Clinic no disposa de servei de Pediatria. Les urgències pediàtriques s'atenen a l'Hospital de Sant Joan de Déu, al carrer de Sant Joan de Deu nº2, amb atenció ininterrumpuda les 24h al dia.

Centre d'Urgències d'Atenció Primària Manso

Aquest equipament s'aten en coordinació amb ICS, amb el qual s'han pactat protocols d'atenció, per aquells casos que necessitin una derivació al servei d'Urgències de l'Hospital. Es troba ubicat a la planta baixa del CAP Manso, al carrer de Manso 19. Té una extensió de 500m2 i s'hi troben les àrees de recepció, evolució (4 boxes de 12h màxim), espera, assistencial, de personal, d'esterilització i de magatzem. Conta amb una plantilla pròpia de 2 metges, 2 infermeres i 2 administratius per a cada torn (matí, tarda i nit). A més, els torns de matí i de tarda es reforcen diàriament amb un metge de família i una infermera dels equips d’atenció primària del centre de salut.

El seu horari és de 24h al día, tots els dies de l'any. Dóna cobertura a la població dels districtes de l'Eixample Equerra, Sants, Poble Sec i Les Corts de Barcelona.

Disposa d'un servei de Radiologia convencional i un d'analítiques immediates; una Sala de Reanimació Cardíaca, una Sala de Cirurgia Menor per atendre sutures, cures i cremades; una Sala de Traumatologia per a embenatges o guixos, i altres sales d'observació on els pacients poden romandre unes hores.  

Transport

  • Autobús: línies 20 i 37.
  • Metro: línia L3 (Poble Sec) i 2 (Sant Antoni).