Docència

L'activitat docent és un aspecte molt important dins l'activitat diària del servei, i inclou formació de grau, de postgrau i d'especialistes.

La coordinació està a càrrec de la Dra. Blanca Coll-Vinent.

Formació de grau - estudiants de Medicina

Crèdits de lliure elecció: consisteix en una rotació pel servei d'Urgències en concepte d'activitat de lliure elecció. És una rotació bàsicament pràctica per les diferents seccions del servei, sota la tutoria d'un equip mèdic on hi ha, com a mínim, un adjunt i/o un resident major.

Assignatura d'Urgències: des del curs 2007-2008 impartim l'assignatura Punts clau en l'atenció urgent d'un malalt, amb un contingut pràctic i teòric. Té una durada semestral i els seus objectius principals són conèixer els diferents entorns assistencials en l'atenció urgent (extrahospitalària i intrahospitalària) i aconseguir la capacitat d'actuar amb rapidesa, ordre i efectivitat en les diferents situacions d'urgència/emergència.

Formació de postgrau - residents

En l'actualitat no hi ha residents d'Urgències, i per tant la formació es porta a terme a residents d'altres especialitats que fan una rotació a l'àrea d'Urgències. Això inclou els residents de primer any de diferents especialitats, així com residents de tercer o quart any de Medicina Interna General.

En ambdós casos, la formació té una part assistencial, que implica rotacions per les diferents àrees (Unitat del Dolor Toràcic, visites emergents i visites urgents), i una part teòrica amb dues sessions setmanals: una sessió de teoria, presentada per especialistes del servei d'Urgències o altres serveis, sobre temes que poden tenir una implicació pràctica en l'atenció urgent dels pacients; i una altra sessió pràctica, presentada pels propis residents, amb la supervisió d'un metge especialista, on es presenten casos clínics i una revisió actualitzada sobre el tema del cas clínic.

Formació d'especialistes

Organitzem sessions teòriques, amb una periodicitat setmanal, que habitualment són presentades per especialistes del servei i que també poden ser presentades per especialistes d'altres serveis i, de forma excepcional, per professionals externs a l'Hospital Clínic. En aquestes sessions es tracten quatre aspectes principals: 

  • Actualització de temes relacionats amb Urgències.
  • Sessions bibliogràfiques.
  • Presentació d'estudis realitzats al servei.
  • Mortalitat i revisites al servei.

En l'actualitat estem treballant de forma intensa per conseguir l'acreditació de centre formador de residents de la futura especialitat d'Urgències.