Assistència

Els nostres recursos assistencials es reparteixen mitjançant una assignació objectiva i justa en base a un sistema de triatge estructurat.

El nostre objectiu és convertir-nos en un servei líder i referent internacional en l'assistència a les persones amb necessitats d'atenció urgent o emergent,  sota els valors de l'humanisme, el respecte, la professionalitat, la participació, la iniciativa, la confiança, la transversalitat i la creativitat.

Atenem unes 150.000 urgències anuals, repartides entre les diferents seus. En concret, al servei d'Urgències de la seu Villarroel aquest nombre oscil·la entre les 250 i 300 visites diàries, depenent del dia de la setmana i l'època de l'any.

El nostre Servei té adscrit la Secció de Toxicologia Clínica.

Activitats per a la població

Al servei d'Urgències fem diferents activitats educatives dirigides a la població en general, com son:

  • Jornadas d’apropament de l’hospital a l’escola  ANEM A URGÈNCIES! Des de 2002, participen en aquestes jornades uns 800-1000 alumnes cada any amb la finalitat d'apropiar la realitat que es viu a Urgències als estudiants de secundària. Aquestes jornades mostren, per una banda, quin és el mecanisme de l'atenció mèdica urgent a la ciutat de Barcelona i, per l'altra, donen a conèixer les urgències que s'atenen amb més freqüència entre la població jove, amb la fin de fer-ne la prevenció.
  • Programa de Reanimació cardiopulmonar orientat a centres d'ensenyament secundari (PROCES). La mort sobtada és la situació de màxima urgència mèdica, i moltes d'aquestes morts es produeixen en la vía publica en presència d'altres persones. Teòricament es podrien recuperar molts d'aquests malalts si s'iniciéssin maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsiques de forma immediata. Nombroses institucions i societats mèdiques internacionals han reconemat que l'ensenyament de la reanimació cardiopulmonar bàsica s'introdueixi en l'ensenyament obligatori, ja que l'escola constitueix un àmbit ideal per iniciar la població en el coneixement i aprenentatge de les tècniques bàsiques que formen part de la reanimació cardiopulmonar.

Amb aquesta filosofía, el programa PROCES forma des de 2002 de 250 a 500 alumnes d'ESO cada any.