Unitat d'Avaluació, Suport i Prevenció (UASP)

La Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció (UASP) integra diverses àrees que treballen parcialment en qüestions de suport a la investigació en general i de suport a la Direcció d’Investigació. Les seves àrees inclouen: Salut Internacional, Medicina Preventiva i Epidemiologia, Farmacologia Clínica i Avaluació i Suport Metodològic.

La UASP té com a missió principal donar suport i serveis tècnics a tots els professionals i investigadors en l’àmbit assistencial i d’investigació clínica, i desenvolupar àrees d’assistència, investigació, docència i gestió en els seus camps propis d’actuació.

Aquests serveis tenen com a objectiu principal proporcionar suport, eines i habilitats suficients perquè el conjunt de la Institució pugui sostenir el seu desenvolupament en l’àmbit de la salut pública i la medicina preventiva, l’epidemiologia i farmacologia clíniques, i també donar suport a la investigació, especialment a la investigació avaluadora, la recollida sistemàtica de resultats assistencials que permetin avaluar-ne formalment la pràctica clínica i resultats a llarg termini, i l’avaluació de nous fàrmacs i productes o dispositius sanitaris mitjançant una estructura específica i competitiva. 

Assistència

L'Àrea de Salut Internacional ha reorganitzat el Servei d’Atenció al Viatger Internacional, integrant-hi l’assistència a aquests clients i oferint un servei integral anterior i posterior al viatge. Alhora, s’han consolidat les línies d’investigació desenvolupades en malalties relacionades amb la pobresa, especialment la malària, dutes a terme als centres africans amb què col·laborem.

L'Àrea de Farmacologia Clínica ha treballat en diferents tasques relacionades amb l’assistència (us eficient i segur de fàrmacs) i de suport a la investigació. S’han revisat més de 280 assajos clínics, s’han realitzat 6 assajos clínics en fase I i s’han coordinat diferents assajos multicèntrics.

L'Àrea de Medicina Preventiva i Epidemiologia ha seguit treballant en els diversos programes de prevenció i control de malalties de transmissió i ha dedicat bona part dels seus recursos al Centre de Vacunacions d’Adults.

Investigació

La Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció (UASP) ha revisat més de 450 projectes d’investigació i ha realitzat diverses tasques d’avaluació de tecnologies i serveis per encàrrec de les Direccions del Grup Clínic.