Servei d'Urgències

L'equip de professionals d'Urgències li donem la benvinguda. Som un equip integrat per personal mèdic, infermer, auxiliars d'infermeria, auxiliars sanitaris, personal administratiu i personal de treball social, preparat per atendre'l si vostè presenta una emergència vital o un problema urgent de salut. Estem equipats per rebre pacients d'alta complexitat clínica.

La nostra missió és proporcionar una atenció integrada de qualitat davant les necessitats de salut de les diferents persones que es troben en situació d'urgència o emergència vital, ententent com a tal el problema de salut que pot plantejar una amenaça immediata per a la vida d'una persona, l'assistència de la qual no pot ser demorada.